Maxa din ledningsgrupp

25 September 2019

Vilka är dina erfarenheter från att tillhöra och arbeta i en ledningsgrupp? När fungerade det som bäst?

Inte sällan har ledningsgrupper som jag arbetat i fokuserat på ledningsgruppens syfte/existensberättigande, beslutsprocesser, prioriteringar av frågor och agendor, dvs frågor som hör till i arbetsprocessen. Och, visst är det av betydelse för att nå effektivitet och resultat i uppdraget. Men, det är minst lika viktigt att vi arbetar med relationsprocessen för att gruppens arbete ska bli framgångsrikt på riktigt.

Tittar vi på Susan Wheelans forskning om olika stadier i grupputveckling så är det i fas 4 (arbete och produktivitet) som team och ledningsgrupper vill befinna sig. Ett högpresterande team, där arbetet är produktivt och effektivt. Tittar vi närmare på kriterierna i denna fas så har flera med relationen mellan individerna att göra.

Är relationerna och samarbetet bra så löser sig nästan arbetsprocessen av sig själv. Är kommunikationen och dialogen mellan varandra god finns förutsättningarna för utveckling av ledningsgruppen.

 PSST!! LÄSTIPS – Checklista för ledningsgrupp

Vad krävs för att utveckla relationerna i gruppen?

För att utveckla kommunikationen, öppenheten och dialogen i samarbetet är det en förutsättning att ha god självinsikt – att vara medveten om hur andra uppfattar en, vara öppen för varandras styrkor och utvecklingsområden. Känna till varandras värderingar och förstå varandras drivkrafter. Jag brukar använda metaforen ”isberget” – det du ser ovanför ytan är beteende, mål, planer, resultat.  8/9 ligger under ytan, dvs det du inte ser, som påverkar det som syns på ytan. Vad ledningsgruppen behöver göra är att utforska delen under ytan närmare. Det skapar större förståelse, öppenhet och delaktighet.

Det finns flera olika verktyg att använda sig av vid grupputveckling, t ex. SDi, DISC eller GDQ eller EQi  – oavsett vilket du väljer uppfyller de syftet med att öppna upp dialogen kring varandras beteende och sättet vi kommunicerar. Utmaningen är att efter utvecklingsinsatsen fortsätta utveckla relationsprocessen, så att det inte bara blir en kul engångsgrej.

Här kommer två av mina bästa tips för att utveckla relationerna i ditt team:

  • Fortsätt utvecklingen genom att landa i överenskomna framgångsrika beteenden som fortsättningsvis blir en naturlig del av samarbetet och agendan, samt medför ett bra kommunikationsklimat. Vissa kallar det för spelregler. Ex: ger vi varandra feedback för att utvecklas? Är vi aktiva och delaktiga på mötet och slopar tissel och tassel efter?
  • Minst lika viktigt är att efter en utvecklingsinsats landa i en individuell handlingsplan – vad har jag själv för ansvar och vad behöver jag tänka på i dialogen till mina kollegor i ledningsgruppen. Vilka relationer behöver jag jobba med? Ska du ha en riktigt bra tid på Göteborgsvarvet så underlättar det så klart om du har viljan men du behöver också ta ansvar och träna – likadant behöver du göra med relationsprocessen i ledningsgruppen.

Lycka till!

Behöver du hjälp med ledningsgruppsutveckling? Vi hjälper er att bli en framgångsrik ledningsgrupp. Vi arbetar med konkreta verktyg och övningar- kopplade till era utmaningar för att ni ska stå rustade att axla ert uppdrag, arbeta effektivt, hållbart och engagerat. Vi ser också till att ni följer upp och arbetar långsiktigt.

Gabriella Nilsson, Regionchef på Wise Consulting.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!