Lider du av utvecklingsångest?

28 May 2019

Vi lever i en enormt spännande tid. I alla fall för oss som gillar att arbeta med HR-frågor och få människor och organisationer att växa och utvecklas. Ny teknik driver upp tempot och ställer nya krav vad det gäller affärsutveckling, innovationsförmåga och förändringsledning.

När man läser artiklar och scrollar på sociala medier är det lätt att känna ett visst mindervärdeskomplex och drabbas av en smula utvecklingsångest. Det är lätt att tro att alla andra organisationer och HR-avdelningar har kommit så mycket längre än en själv med att digitalisera och utveckla sina arbetssätt. Så har i alla fall jag känt vid fler än ett tillfälle de senaste åren.Men jag har också insett att den känslan inte stämmer in med vekligheten. Faktum är att alla kämpar med sina respektive utmaningar och svårigheter. Det är mycket som är nytt och landskapet är lika nytt och föränderligt för alla. En del har kanske kommit lite längre och tagit några spännande steg, medan andra fortfarande nosar nyfiket på möjligheterna. Några av dina branschkollegor har kanske infört en digital plattform för medarbetarundersökningar, skaffat digitalt stöd för sin pre/on/off-boarding eller en app för referenstagningar. Medan andra har fokuserat på attraktion- och rekryteringsverktyg eller vässat sin kundupplevelse.

Så dämpar du din utvecklingsångest

Pressen ökar ständigt av alla dessa spännande grejer som snurrar. Men, låt dig inte nedslås och sluta tänka, ”alla andra ligger så långt före”. Låt istället din utvecklingsångest vara en grymt bra drivkraft för nyfikenhet och initiativtagande. Läs på och lär av andras erfarenheter och insikter. Utgå alltid ifrån era egna behov och förutsättningar, börja med ert skav och vad ni vill uppnå.Prova t.ex. att ställa frågor till medarbetare och chefer om hur de upplever olika HR-processer för att nyfiket skaffa input inför kommande utvecklingsprojekt:

Vilka HR-processer:

  • fungerar bra?
  • bör utvecklas?
  • bör prioriteras?
  • bör skrotas?

Vilken information:

  • behöver vi ta fram?
  • behöver vi förfina?
  • behöver vi ta bort?

För det är ju ytterst det som utveckling handlar om. Att ta tillvara på och använda information om medarbetarupplevelse, engagemang, lärande, samarbete m.m. Samt, kunna använda den för att fortsätta transformera människor och organisationer. När vi har nått den insikten kan ett visst mått av utvecklingsångest vara bra för att hålla oss på tårna😉.

Fredrick Färm arbetar som HR-konsult och är expert inom people- and culture strategies.
Lider du av utvecklingsångest när det kommer till din egna utveckling vill jag tipsa om vårt poddavsnitt ” Hur du hanterar utvecklingsångest!

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!