Ledarskap – nu och i framtiden | Del 1

23 November 2020

I september månad tog vi på Wise Consulting tempen på HR-Sverige. Vi skickade ut en survey till vårt kontaktnät på 15 000 personer, det resulterade i 707 svarande som sedan sammanställdes till en rapport. En fråga som ställdes i vår undersökning var Vad ser du i spåkulan kopplat till ledarskap?

De svarande gav fritextsvar och de tre områdena som flest berörde var; distansledarskap, agilt ledarskap och självledarskap.

Distansledarskap

Förflyttningen från kontoret till hemmet skedde från en vecka till en annan när vi mötte pandemin i våras och att leda sina medarbetare på distans blev ett faktum. För många ledare har detta upplevts som en utmaning då de inte längre möter sina medarbetare i spontana sammanhang såsom vid kaffeautomaten, i korridoren eller i hissen. Mötet med medarbetaren har behövts schemaläggas och detta i en kontext där en arbetsdag ofta har en fylld agenda med möten som avlöser varandra. Mycket talar för att vi kommer att fortsätta jobba hemifrån i större utsträckning än tidigare även efter pandemin, vilket betyder att även våra ledare behöver anpassa sitt ledarskap utifrån den nya kontexten. Vi behöver med andra ord en långsiktig och hållbar lösning för distansledarskap. Jag delar med mig av några tips på vad du kan göra.

 • Säkerställ att det finns en tydlighet kring medarbetarnas uppdrag, mål, mandat och förväntningar, samt önskade beteenden och förhållningssätt.
 • Skapa en strategi för kommunikation. Vad, när, var och hur kommunikation ska ske.
 • Var närvarande trots distans. Vi behöver se varje individ då det finns olika förväntan och behov av kontakt, planera in one-on-ones utifrån det.
 • Korta avstämningar inom team eller arbetsgrupp blir än viktigare när vi arbetar på distans. Mötesledaren bör fördela ordet om ni är fler än tre personer.
 • Stärk känslan av gemenskap i teamet, skapa en kanal där ni delar roliga saker som i vanliga fall avhandlas vid kaffeautomaten
 • Ses fysiskt när ni har möjlighet. Under pågående pandemi är detta tyvärr svårt men det fysiska mötet är viktigt. Använd tiden för fysiska möten till kreativitet och relationsbyggande.

Vår kloka VD Lisen Agnevik har tidigare delat med sig av AMORE-modellen för att leda nära på distans, den kan du läsa om här.

Ledarskap med agilt förhållningssätt

Vi lever i en föränderlig värld, inte bara kopplat till den pågående pandemin. Många branscher går igenom stora förändringsresor inte minst inom digitalisering som också får till följd att små företag kan vara verksamma över hela världen. Även konsumenters krav rörande klimatpåverkan och etiskt förhållningssätt har hamnat högre upp på agendan. Många små aktörer har möjlighet att konkurrera med stora, stabila koncerner i dagens samhälle då de är snabbrörliga och har ett agilt mindset. Detta förhållningssätt appliceras även på ledarskapet. En grundpelare inom det agila är synsättet på människan, som en av respondenterna tar upp, att ledare måste ha en positiv människosyn utifrån Y-teorin. ”Skapa tillit, vara närvarande, arbeta agilt, dvs ha en ”Y” syn på sina medarbetare.” De agila HR-principerna är bra att ha med sig kopplat till ledarskapet, jag har tolkat dem här nedan:

 • Stötta medarbetarna i deras engagemang, utveckling och glädje kopplat till jobbet.
 • Uppmuntra medarbetarna att vara öppna för förändring och anpassningsbara vid behov.
 • Hjälp till att skapa och stötta självorganiserade team/nätverk för att utveckla samarbete och självledarskap.
 • Stötta dina medarbetare och team att skapa en god lärande miljö och bra verktyg för att upprätthålla hög motivation och kompetens. Visa tillit.
 • Ta till vara på medarbetarnas olika styrkor och drivkrafter och peppa dem i deras utveckling.

De agila principerna har tagits fram tillsammans med det agila HR-manifestet, det kan du läsa mer om här! 

Självledarskap

När vi tog steget till hemarbete i våras var det många som insåg vikten av självledarskap. Vi är många som predikat om detta och värdesatt självledande medarbetare tidigare men nu nåddes den stora massan av dessa insikter. Ett kontrollerande, detaljstyrt ledarskap blir svårt att genomföra på distans och de flesta individer hurrar inte för denna typ av kontroll. Ett tillitsbaserat arbetssätt gagnar både utvecklingen hos individen och frigör tid för den enskilde ledaren.

Min kollega Emma Samuelsson höll ett webinar på temat Självledarskap i oktober 2020. Det finns många definitioner med ungefär samma innebörd av självledarskap, men jag gillar Emmas definition; Att leda sig själv så att vi når våra mål på ett hållbart sätt. Emma delade en checklista för ledare som vill uppmuntra medarbetare till självledarskap:

 • Tydliggör uppdraget tillsammans (i form av mål, mandat, resurser, förväntningar)
 • Information richness (ett begrepp som innebär att ha tillgång till rätt information när man behöver den)
 • Ha ett coachande förhållningssätt
 • Föregå med gott exempel
 • Vara relationsinriktad

Tipsen som delats ovan gäller självklart ledare på alla nivåer och börjar med fördel från högsta ledning och HR. Lev som du lär! Dessa tre områden som respondenterna såg i spåkulan skulle jag vilja påstå är högaktuella redan nu. I del 2 av denna blogg ska vi titta ännu längre fram i tiden med digital revolution i fokus. Är du intresserad av att ta del av rapporten i sin helhet hittar du den här!

Li Hjelte, HR-konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!