Ledarskap med pandemi högst på agendan

18 August 2020

Den här våren, med Covid-19 som nära följeslagare, har praktiskt taget ingen kunnat undgå att bli påverkad av på ett eller annat sätt. Inte heller vi på Wise Consulting. Vad har då varit centralt för oss i vårt ledarskap?

Vår verksamhet bygger på nära dialoger, hög närvaro och stort engagemang i våra uppdrag. Vi lever efter mottot, ”We improve the future for people and companies”. För oss som arbetar som ledare handlar mycket om att skapa förutsättningar för vårt motto, samt uppfylla vårt medarbetarlöfte; ”hos oss får du den bästa tiden i din karriär”.

I praktiken innebär detta att vi ska driva, utveckla och bidra med det som gör att våra medarbetare väljer att arbeta hos oss. För att göra detta behöver vi skapa en stark teamkänsla, en hög psykologisk trygghet och tillit, samtidigt som vi har kul tillsammans. Vi erbjuder de bästa konsulterna och för att kunna göra det behöver vi ligga i framkant och ha en hög grad av lärande där vi tillsammans med våra kunder och partners bildar ett nav av ny kunskap – där vi gemensamt driver, utvecklar och leder HR framåt.

En annorlunda vår med nya perspektiv och insikter

Denna vår fick ledarskapet ytterligare en dimension med nya utmaningar och frågetecken. Hur gör vi när hjulen inte snurrar för fullt, när marknaden stannar av och kunderna är fullt upptagna med att titta inåt istället för utåt? Vad händer när ett uppdrag tar slut och inte ersätts av ett nytt? I takt med att pandemin tog ett fastare grepp fick vi istället lära oss nya begrepp och förkortningar som FHM och Tillväxtverket.

Hur behåller vi motivation, framtidstro och kraften hos medarbetare och kollegor som är i korttidsarbete, när vi dessutom inte får träffas utan all kontakt måste göras på distans? Vad händer med människor i ett bolag där ständig rörelse sitter i DNA:t och där kundernas höga efterfrågan bidrar till full beläggning och möjligheten att få göra skillnad?

Detta samtidigt som den absoluta majoriteten av våra HR-experter haft mer att göra än någonsin i sina kunduppdrag. Där deras fokus legat på att leda och stödja kunderna och deras verksamheter genom Covid-19 och de affärskritiska konsekvenser som denna utmanande period inneburit på så många olika sätt.

Ledarskap i förändring

Vi konstaterade tidigt att vår situation kommer att kräva åtgärder som innebär både ”offensiva och defensiva åtgärder” och att dessa kommer behöva sättas i verket parallellt, att nyckeln kommer vara ett ”situationsanpassat ledarskap i förändring”. Vi insåg även att detta kommer kräva framförallt att en sak av oss; vara nära medarbetarna och öka graden av kommunikation. Det har därför varit många samtal och möten över telefon, teams, zoom, sms, och ”walk & talks” (på behörigt avstånd). Vi har även ökat takten i vår kommunikation på slack som är vår plattform för internkommunikation.

Draken lyfter i motvind

Närhet och tät dialog är viktiga faktorer men det hade inte gått utan det höga förtroende och stabila engagemang (eNPS 83) som vi under lång tid byggt upp hos våra medarbetare. Våra värdeord tillväxt, kvalitet och passion visade sig nu i dess fulla kraft och som faktiskt slog även oss med häpnad. Här fick vi full utväxling på vårt höga engagemang från våra medarbetare och som bevisligen ligger både högt och stabilt över tid. Vi kunde tydligt se att vi fick mångdubbelt tillbaka från våra dedikerade och lojala medarbetare i en period av oväntad motvind. Vi har ödmjukt sett när medarbetare efter medarbetare kavlat upp ärmarna och gått utanför sin komfortzon och aktivt bidragit på arenor som de tidigare kanske inte har haft så stor erfarenhet från.

Kollektiv kompetens – skapandet av agila team

Men hur gjorde vi då? Vi skapade ett agilt team där trösklarna var låga, både för att kliva i och kliva ur teamet med kort varsel mellan uppdrag hos kund. Teamet gavs ett tydligt uppdrag och syfte samtidigt som vi förväntade oss ett högt mått av självledarskap i hur de valde att organisera sig själva och sitt arbete framåt. Med detta i ryggen kunde vi se att både sammanhållningen och engagemanget i teamet växte sig starkt redan från början. De utgjorde navet för informationsinhämtning kring de nya regelverken kopplade till pandemin. De delade därefter sina kunskaper till kollegor i skarpa leveranser ute hos våra kunder. På så sätt kunde vi snabbt och effektivt skapa trygghet och tillit under en period av stor osäkerhet. Både kunder och kollegor kunde känna sig trygga i att de fick den hjälp som behövdes.

Sharing is caring

Vårens lärande har inneburit många nya lärdomar och erfarenheter, samtidigt som vi ännu inte sett slutet på pandemin och de kommande utmaningar vi kan ställas inför. Så långt komna vill vi ändå sammanfatta vårens erfarenheter i nedan sex punkter:

  1. Utgå från företagets värderingar, håll fast i affärsplanen
  2. Kommunikation och nära dialog är nyckeln till framgång
  3. Digitala träffar med syfte att komma närmare varandra
  4. Fånga lärandet och de fördelar som det nya digitala arbetssättet bidrar till
  5. Dela utmaningar, oro, tankar och idéer frikostigt med varandra
  6. Ha roligt!

Känslan som vi bär med oss är ändå att vi lägger denna vår till banken med värdefullt lärande. Vi tar med oss nya intressanta erfarenheter från dessa annorlunda månader. Vi känner oss trygga med att vi står stadigt och ser fram emot hösten för att då med högsta fart fortsätta med vårt uppdrag – att tillsammans utveckla människor och verksamheter till lönsam tillväxt och en bättre framtid!

Ulrika Roos & Micaela von Hofsten arbetar som konsultchefer på Wise Consulting.

Pssst!! Se några av vårens webbinarium i efterhand här.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!