Låt inte fel tankar hindra dig!

23 January 2018

Jag fascineras och inspireras av människor som följer sina hjärtan – som genomför förändringar i sina liv, som prioriterar det som verkligen är viktigt och som gör verklighet av sina drömmar. Fascinationen beror nog på två delar. Ena har att göra med modet och uthålligheten som finns hos dessa människor – modet att göra förändringar som är svåra, att våga utmana rädslor, åsikter och ibland även sociala normer, gång på gång. Den andra delen handlar om mig själv och hur viktigt jag tycker det är att våga följa sitt hjärta och göra det som känns viktigt för en själv.

När jag var i 18-årsåldern lovade jag mig själv att när dagen, då det är försent att göra något mer, kommer ska jag inte ångra någonting. Med det menade jag att jag skulle kunna se tillbaka på mitt liv utan att ångra saker som jag inte vågat göra. Jag skulle hellre prova och göra fel eller upptäcka att det jag trott på inte var något för mig, än att inte våga göra det jag drömt om eller som känts viktigt där och då.

Så här i efterhand kan jag tycka att det var ett ganska utmanande löfte jag gav mig själv. Jag anstränger mig verkligen för att efterleva löftet än idag, vilket berikar mitt liv på många sätt. Men ibland är det svårt! Vissa drömmar och mål kan verkligen utmana en och göra att man måste fatta svåra beslut eller göra förändringar som tar emot.

Vissa lyckas, andra inte – vad beror det på?

Jag har funderat över hur det kommer sig att vissa människor lyckas att genomföra förändringar i sina liv och bibehålla dessa, medan andra inte gör det. Det kan handla om allt ifrån att byta karriär, starta eget, flytta till en ny stad, börja plugga i vuxen ålder, viktnedgång, träning eller meditation varje morgon. Jag tänker att det handlar om mer än att sätta ett tydligt mål och den egna viljestyrkan.

Statiskt och dynamiskt mindset!

En intressant teori handlar om vårt mindset. Carol S. Dweck som forskat i ämnet och även skrivit boken ”Mindset – du blir vad du tänker”, menar att vår uppfattning om oss själva kan avgöra om vi når de mål vi satt upp och om vi blir de personer som vi vill vara. Våra tankar kan alltså hindra oss i vår utveckling eller måluppfyllnad. Dweck menar att personer med ett statiskt mindset anser att intelligens och färdigheter är något statiskt som de inte behöver arbeta med för att utveckla. Det gör att de har ett behov av att visa vad de går för, att vinna. De tenderar att undvika utmaningar, gå i försvarsställning eller ge upp (t.ex. skylla på omständigheterna), se ansträngningar som meningslösa, ignorera negativ feedback och känna sig hotade av andras framgångar. Detta kan leda till att de uppnår mindre än sin fulla potential eftersom deras lärande stannar av tidigt.

Personer med ett dynamiskt mindset ser istället intelligens som något som de kan utveckla. Det gör att de vill lära sig och tenderar att välkomna utmaningar, vara uthålliga när de möter utmaningar, se ansträngningar som ett sätt att nå kunskap, lära sig av kritik samt lära sig och inspireras av andras framgångar. På grund av detta presterar de bättre och bättre. Ett dynamiskt mindset kan alltså hjälpa oss att nå våra drömmar. Som tur är går det att träna upp sitt mindset om man just insett att det tenderar att vara mer statiskt än dynamiskt.

Författarna till boken ”Immunity to change”, Robert Kegan och Lisa Laskov, menar att de flesta av våra utmaningar idag kräver en förändring av vår attityd och mentala utveckling. Det krävs alltså att vi själva utvecklas för att lyckas med förändringen. Men vi har en ”immunitet mot förändring” i form av dolda åtaganden som hindrar oss från att nå våra mål. Vi behöver alltså ta reda på varför vi inte gör det vi har beslutat. I Kegan och Laskov bok får vi, enkelt förklarat, ta del av en process som steg för steg hjälper oss att förstå vad som håller oss kvar i vårt beteende, och genom att förstå detta kan vi börja arbeta med förändringen både i tankesätt och handling.

Drömmer du om något som ännu inte blivit verklighet? Vill du ge dig själv bättre förutsättningar att lyckas? Då ska du börja med att reflektera kring ditt mindset och orsakerna bakom varför du inte gör det du drömmer om.

Lycka till!

Emma Samuelsson, HR konsult och Coach, Wise Consulting.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!