Korttidsarbete & permittering – det här gäller

3 April 2020

Med Coronaviruset (Covid-19) har många frågor och funderingar dykt upp och arbetsgivare behöver ta ställning till en rad olika frågor. Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Lagen gäller för företag som påverkas negativt av situationer likt COVID-19, som är utom arbetsgivarens kontroll och drabbar företagets verksamhet. Syftet är att behålla anställda för att lättare kunna komma igång efter den ekonomiska nedgången.

Sammanfattning kring vad som gäller för korttidsarbete:

  • Stödet kommer att finnas tillgängligt att ansöka via Tillväxtverket fr.o.m. 7 april, men tillämpades redan fr.o.m. den 16 mars. Det kommer att gälla under 2020 och även bemanningsföretag omfattas av möjligheten att söka stöd under samma period.
  • Regeringen har beslutat att ersätta löner upp till 44 000kr/mån och det ger möjlighet till att arbetstagarna kan minska arbetstiden med 20, 40 respektive 60 procent. Kostnadsminskningen för arbetsgivare kan sänkas med 19, 36 respektive 53 procent.
  • För att kunna nyttja möjligheten till korttidsarbete krävs att arbetsgivaren har vidtagit en rad åtgärder.
  • Arbetsgivare som har kollektivavtal ska ha stöd för korttidsarbete i det centrala kollektivavtalet. Därefter måste arbetsgivaren träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete med den lokala fackliga motpart/motparter.
  • Arbetsgivare som saknar kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Vi människor har olika erfarenheter av olika kriser, både privata och arbetsrelaterade. Frågan är hur väl rustade vi är för denna kris?

Vad är nästa steg och viktig att tänka på för dig som arbetsgivare?

De flesta arbetsgivare försöker nu överblicka konsekvenserna av virusets framfart och ingen vet riktigt hur det kommer att utveckla sig framöver. Många företag oroar sig också för de ekonomiska konsekvenser som ser ut att bli en följd av pandemin.

  • Tydlig information och kommunikation till organisationen är extra viktig vid en situation likt denna. Alla ska känna sig involverade och informerade. Människor reagerar olika, därför är det viktigt att ha förståelse och respektera olika känslor och reaktioner.
  • Företagsledningen behöver fatta kloka beslut. Det som krävs är en balans mellan överlevnad under krisen men samtidigt vara väl rustade när det vänder. Arbetsgivare behöver se över vilka kompetenser som behövs i framtiden och se till att kloka, erfarna och engagerade medarbetare med värdefull kompetens stannar kvar på företaget.
  • Utvärdera alla möjligheter till att minska kostnader utan att varsla och säga upp dina medarbetare på ett klokt sätt. Anpassa scheman, se över semestrar, planerade kostnader, möjlighet till korttidsarbete etc.
  • Klä er med rätt kunskap kring alla nya uppdateringar, lagar och regler.

Förhoppningsvis vänder den här krisen snart och när den gör det behövs en snabb omställning, då gäller det att ha rätt kompetenser och resurser på plats för att hänga med på marknaden.

Behöver ni en hjälpande hand? Låt våra experter hjälpa dig hantera varsel, korttidsarbete, omställning och förändring. Vi kan kliva snabbt på timbasis eller stötta er under en längre period.

Rawaz Abdul, HR-expert på Wise Consulting.

*Denna information är giltig vid publicering av innehållet, ändringar kan komma att ske

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!