Jag trivs bäst i öppna landskap?

29 March 2016

Den nya ”moderna” arbetsplatsen fokuserar på social yta där medarbetare, tillsammans med andra, ska få möjlighet till kreativt arbete och naturliga möten. Stora projektgrupper sitter tillsammans och kan bolla tankar och idéer med varandra när som helst under dagen. Alla medarbetare försöker anpassa sig till klimatet men många inser att det fanns fördelar med de enskilda kontoren som nu inte längre tillgodoses. Vilken påverkan har din arbetsplats utformning på medarbetarna? 

Har du tänkt på hur mycket lättare det är att ställa en fråga rakt ut till en grupp medarbetare i ett kontorslandskap jämfört med att ställa samma fråga i ett mail till samma mottagare? Har du också tänkt på hur lätt det är att överhöra ett telefonsamtal om personen som pratar sitter i samma rum som dig själv? Trots att man inte alls har med samtalet att göra är det nästan omöjligt att inte höra i alla fall delar av konversationen.

Det finns flera fördelar med öppna kontorslandskap och det här inlägget är inte till för att kritisera någon typ av kontorsmodell. Men eftersom trenden på arbetsplatserna går mot öppnare ytor är det också viktigt att reflektera över vilka utmaningar som öppna kontorslandskap kan medföra:

  • Mängden social kontakt uppnår fort en maxnivå för vissa medarbetare.
  • Det upplevs svårt att hitta den psykologiska avskildheten och skapa kontroll över sitt eget arbete. Många arbetsplatser tror att de löser problemet genom små rum som är avsedda för bland annat telefonsamtal. De mindre rummen blir dock inte naturliga att använda för en person som behöver långa stunder på egen hand i arbetet, inte minst för att de ofta är ergonomiskt sämre.
  • Det kan upplevas olustigt att ha telefonsamtal i de öppna landskapen eftersom det finns risk att kritisk information sprids eller att samtalen misstolkas av kollegor som hör.
  • Det kan vara svårt att signalera när man inte vill bli störd och på så sätt styra sin tillgänglighet gentemot andra. Vissa löser det genom att sätta in hörlurar men även då är det oklart om en kollega har rätt att avbryta för att ställa en fråga eller bolla en tanke.

Om företag och organisationer vill skapa ett arbetsklimat som möjliggör att de anställda får ut maximalt av sin arbetstid, är det viktigt att fundera över just arbetsplatsens utformning och den kultur som växer fram där. Alla människor är olika och föredrar olika miljöer för att vara produktiva. Produktiviteten bör inte begränsas av förmågan till koncentration och multitasking så om ni har eller funderar på ett öppet kontorslandskap är det därför bra att reflektera över hur ni tillgodoser allas behov.

En avgörande faktor är att det finns informella regler eller riktlinjer mellan de anställda som respekteras och kontinuerligt följs upp. Min uppmaning är därför att ni identifierar och pratar om dessa på er arbetsplats. Ta upp det i närmaste team eller projektgrupp och sätt förutsättningarna så tidigt som möjligt. Jag är övertygad om att det uppskattas.

Christine Lundh, HR-konsult, Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!