Intervju med Nina Knutson - Wise i Almedalen

Maj 2024

 

Kan du berätta lite om syftet med

Wise närvaro i Almedalen?

Att närvara i Almedalen är viktigt för Wise av flera skäl och något vi verkligen ser fram emot och ser som värdefullt!
Det är en unik mötesarena som samlar beslutsfattare, politiker, företagsledare och andra inflytelserika personer, vilket gör det till en idealisk plattform för nätverkande och bygga relationer. Det ger oss också en unik möjlighet att synliggöra våra kompetenser och vårt erbjudande inom kompetensförsörjning, utveckling och hållbart ledarskap för en bred och relevant målgrupp.

Wise har flera specialistverksamheter inom kompetensförsörjning och med vår närvaro kan vi aktivt delta i och påverka diskussioner om framtidens ledarskap och hållbarhetsfrågor, vilket är centralt för vår verksamhet och våra kunder. Det är också ett utmärkt tillfälle att lära oss om de senaste trenderna och utmaningarna inom våra fokusområden, vilket hjälper oss att fortsätta utveckla våra tjänster och erbjuda ännu bättre lösningar till våra kunder!

 

Nina

Nina Knutson
Marknadschef, Wise Consulting

 

 

 

Wise ska vara med på Tidningen Chefs ledarskapsscen och hålla i en paneldiskussion med rubriken "Hur kan förändringsförmåga bli nyckeln till framtidens hållbara ledarskap?". Kan du berätta lite om varför ni har valt just det temat för er panel?

Med vårt tema "Hur kan förändringsförmåga bli nyckeln till framtidens hållbara ledarskap?", vill vi lyfta vikten av beteendeförändring och samarbetsförmåga, särskilt i vår värld som ständigt förändras och ställs inför nya utmaningar. Som experter inom kompetensförsörjning och beteendeförändringar ser vi det som avgörande att ledare, både i näringslivet och inom offentlig sektor, lär sig att driva nödvändiga förändringar, både för att uppnå affärsmål, bidra till ett hållbart samhälle och en mer hållbar planet.

Som min kollega Anders Klevard, chef strategiska tjänster Wise Consulting, säger; många företag sätter upp ambitiösa affärsplaner och strategier, men trots tydlig kommunikation och utbildning av medarbetarna sker ofta ingen verklig förändring. Det beror på att all förändring i grunden handlar om beteendeförändring. Våra beteenden skapar de resultat vi vill uppnå, och utan att förändra dessa blir det svårt att uppnå varaktiga resultat.
Anders är specialist inom området och kommer delta i vår panel för att lyfta vikten av just beteendeförändring och förändringsförmåga.

På tal om deltagare i er panel, kan du berätta om de som ska medverka i er paneldiskussion och vad de kommer att bidra med?

Absolut! De som kommer att delta i vår diskussion är Liv Sandberg, Nordechef på TikTok. Hon kommer att dela med sig av sin erfarenhet av ledarskap inom tech-industrin och den digitala transformationen. Vi får också perspektiv av ledarskap inom den offentliga sektorn av Carina Leffler, stadsdirektör i Helsingborgs stad. Tobias Berglund, vd Wise Group AB, kommer att prata om modigt och mänskligt ledarskap. Calle Fleur, chefredaktör på Tidningen Chef, kommer att agera moderator och Anders Klevard som jag nämnde tidigare.
Det kommer att bli en mycket intressant diskussion som förhoppningsvis kommer att bidra med värdefulla insikter kring hur förändringsförmåga kan bli nyckeln till ett hållbart ledarskap och önskade resultat!

Läs mer om Almedalsprogrammet här!

Intervjuad av:
Sandra Berglin, Digital Marketing Specialist på Wise Consulting

 

Låter det intressant?

Om du vill vara en del av en dynamisk miljö där relationer, innovation och problemlösning står i fokus, kan detta vara din nästa karriärmöjlighet. Vi söker nu en Quality & Growth Manager som med vill vara med och utveckla vår partneraffär till nästa nivå!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!