Informella ledare – Vad är informellt ledarskap?

29 March 2021

Vad är en informell ledare och vilka blir en informell ledare? När vi arbetar hemifrån förändrar vi sättet att umgås, samarbeta och kommunicera. I vissa fall till det bättre med smidigare och mer effektiva lösningar. I andra fall missar vi viktiga delar som är svåra att ersätta med digitala hjälpmedel. Så, vad händer med den informella ledaren när vi arbetar hemifrån?

Den informella ledaren har en mer naturlig plattform i en kontorsmiljö där det spontana och direkta snacket, eller reaktionerna uppstår och identifieras på ett annat sätt än i hemmamiljön. Vad får det för effekter för gruppen, för den informella ledarens och den formella ledarens ställning?

Vad utmärker en informell ledare?

Det är en person som inte har något formellt ansvar som ledare men har en framträdande roll i gruppen. Övriga gruppmedlemmar lyssnar på den informella ledaren som fungerar som en talesperson inom gruppen, gentemot andra grupper eller ledare. Vi är nog många som kan nämna den informella ledaren i en arbetsgrupp, ett kompisgäng, ett fotbollslag eller en ledningsgrupp. Men hur utses den informella ledaren? Vilka egenskaper besitter en informell ledare?

Detta område är inte särskilt utforskat men de gemensamma nämnare jag hittat när jag läst artiklar och studier är följande:

  • Extrovert personlighetsdrag
  • Emotionellt stabil
  • Erfaren/kompetent

Att utse en informell ledare är inget som sker öppet utan det faller sig naturligt utifrån gruppens dynamik och allt eftersom gruppen lär känna varandra. Det är ofta en person som gruppens medlemmar ser upp till och någon de kan identifiera sig med och litar på. Som formell ledare blir det viktigt att lära känna och bygga förtroende med den informella ledaren. Den informella ledaren kan både förmedla gruppens åsikter men också vara en länk till gruppen för att känna av stämning och åsikter som enskilda individer inte är beredda att lyfta på egen hand.

Informell ledare i det digitala landskapet

I en grupp där den formella ledaren ofta är frånvarande blir behovet av en informell ledare större och som följd av det även utrymmet. Idag när många arbetar hemifrån uppstår en ny dimension av detta som jag vill påstå kan ta två olika vägar. I en kontorsmiljö skulle jag kunna vända mig till den informella ledaren vid kaffemaskinen eller över skrivbordet när jag har en fråga jag behöver bolla, jag har inte den direkta möjligheten från hemmakontoret. Nu behöver jag lyfta luren eller skicka ett meddelande via Slack för att fånga personen jag vill prata med. Situationen med hemmakontor kanske gör tillgängligheten hos min formella ledare större vilket gör att fler frågor tas direkt med denne om förtroendet finns. Alternativt söker jag upp den informella ledaren via digitala kanaler och avståndet till den formella ledaren blir större.

I situationen på kontoret är sannolikheten större att den formella ledaren lyckas fånga upp stämningen i gruppen mellan sina möten. Som formell ledare är naturligtvis en förtroenderik relation till alla medarbetare en förutsättning för gott samarbete. Jag vill också påstå att hemmakontoret har ökat möjligheten till det i viss mån om man är tydlig med sin tillgänglighet och använder de digitala verktygen på rätt sätt. Relationen till den informella ledaren menar jag blir ännu viktigare i hemmakontoret eftersom du som formell ledare annars riskerar att missa en stor del av det som sker i gruppen.

Vem är den informella ledaren i ditt team?

Sitter du nu och funderar vem den informella ledaren är i ditt team? Då kan det vara läge att försöka lära känna medlemmarna i teamet bättre. Regelbundna one on ones där ni hinner med både arbetsrelaterade punkter och en check-in i hur livet är i allmänhet är A och O. Det är viktigare nu än någonsin. För att identifiera vem den informella ledaren är kan det vara bra att fråga vem i teamet de vänder sig till främst när inte du själv finns tillgänglig. Din relation till den informella ledaren kommer föra dig närmare hela teamet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med ledarskapsutveckling & teamutvecklingsarbeten! Vi går in i uppdrag i både olika omfattning och tidsperioder utifrån vad du som kund behöver. Vi har god erfarenhet att arbeta med både mindre och större verksamheter.

Li Hjelte, HR-konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!