Hur orkar du? Empati vs sympati

21 August 2019

”Hur orkar du lyssna på andra människors problem hela dagarna?” Jag har fått frågan många gånger. Spontant värjer jag mig nästan för den, jag ser ju inte alls på mitt jobb som karriär- och ledarutvecklare så! Jag älskar ju att möta människor och för mig är det ett privilegium att få ta del av deras historier, livsöden, utmaningar och drömmar.

Jag fascineras och förundras ofta över de berättelser jag får höra och känner stor ödmjukhet och respekt för att dessa människor delar med sig till mig och jag lär mig nya saker varje dag. Kan jag sen bidra till att hjälpa dem fram mot sina mål så gör det mig lika nöjd som det förhoppningsvis gör dem.

Men frågan om hur jag orkar är berättigad. De klienter jag möter är alltid i någon form av förändring och förändringar känns. Förändringar kan vara välkomna, välbehövliga och efterlängtade, men de kan också rubba vår tillvaro och skaka om oss rejält. Särskilt om vi själva inte valt dem. I samtalen med mina klienter kan därför känslor av vilsenhet, frustration, ilska, sorg och energilöshet behöva komma fram. Det är naturliga reaktioner i en kris och måste få ta sig uttryck. I mitt arbete behöver jag kunna möta dessa reaktioner utan att bli överväldigad. Jag behöver vara där min klient är utan att gå in i samma känsloläge. Jag behöver ge dessa känslor utrymme utan att tappa fokus framåt och på vad syftet med vårt samarbete är. Att nå ett nytt nuläge där mer positiva känslor dominerar.

Det som avgör huruvida jag – och andra som också möter människor i sina arbeten – orkar är förmågan att känna empati istället för sympati.

Så, vad är vad? Daniel Goleman, välkänd psykologiprofessor från Harvard, definierar empati enligt följande:

Kognitiv Empati: Jag förstår vad du tänker. Detta är viktigt för att kunna följa en annan persons tankebanor och komma till en samsyn i olika frågor.

Emotionell Empati: Jag förstår vad du känner, jag hade nog känt likadant om jag var i din situation.

Medkänsla: Jag kan sätta mig in i hur det skulle vara att gå i dina skor och förstå din upplevelse, och jag vill hjälpa dig om det är möjligt. Medkänslan är alltså en del av empatin som går längre i att vi vill andra väl.

Skillnaden mellan empati och sympati är alltså förmågan att hålla en annan persons upplevelse skild från sin egen. Det behöver inte betyda att jag som lyssnare inte blir berörd, det blir jag ofta i mötena med mina klienter! Men jag behöver inte må dåligt bara för att personen mitt emot mig eventuellt gör det. Går jag för mycket in i den känslan tappar jag bort mig själv, min handlingskraft och min förmåga att hjälpa min klient. Jag behöver hitta balansen mellan empati och sympati samt mellan känsla och förnuft. Det är det som gör mig hållbar och är en förutsättning för att jag ska kunna stötta mina klienter på bästa tänkbara sätt.

Empati är inte någon medfödd egenskap utan en förmåga vi alla kan utveckla. Genom att uppmärksamma våra reaktioner och tankemönster kan vi träna oss i att agera på nya sätt och bli bättre. Både forskning och sunt förnuft säger oss att empati är viktigt. Vi människor är ju egentligen ganska simpla, vi gillar att bli sedda och bekräftade. Det är då vi känner tillit och kan bygga starka relationer. Att som chef ha tillgång till denna förmåga är en förutsättning för att kunna motivera sina medarbetare och bygga team och organisationer som inte bara presterar utan också mår bra. Det vinner alla på.

Så – orkar du? Eller behöver du hjälp med att hitta din hållbarhet i ditt arbete och i mötet med andra människor? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan stötta dig!

Katarina Brommesson, Karriär- och ledarutvecklare, Wise Consulting.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!