Hur lyckas jag få engagerade medarbetare och varför ska jag egentligen ha det?

3 March 2015

Frågor som detta och liknande får jag ofta till mig i min roll som HR-konsult.– ”Hur kan jag som chef lyckas få engagerade medarbetare? Hur ska jag göra, jag blir alldeles matt när jag läser alla böcker som finns om olika sorters ledarskap. Krävs det en massa utbildning och processer för att lyckas med detta? Och vad tjänar egentligen företaget på det?”

I en studie som NetsurveyWise Group nyligen genomfört har man återigen kunnat påvisa att engagerade medarbetare presterar högre lönsamhet i sina grupper och att chefer med ett gott ledarskap påverkar medarbetarnas engagemang och bolagets lönsamhet.

Ledarskapet är nyckeln


De företag som är framgångsrika och där medarbetarna trivs och är engagerade; vad gör de för att lyckas? Vad har jag i min roll som HR-konsult sett vara den gemensamma nämnaren? Jag har haft möjligheten och förmånen att jobba med en mängd olika företag. Stora som små, tillverknings- och tjänsteföretag med både utländska och svenska ägare. Men oavsett företagsform, storlek eller nationalitet så kommer man i slutändan tillbaka till kärnan – Ledarskapet!

Det går inte att fuska här. Du måste vara genuint intresserad. Du måste lyssna, motivera och återkoppla. Du måste skapa ett förtroende hos dina medarbetare. Inte vara rädd för att ge konstruktiv feedback, både positiv och negativ. En klapp på axeln och uppskattning för vad en medarbetare presterar kan många gånger vara mera positivt än mera pengar i lönekuvertet.

Låt medarbetarna bli delaktiga

Andra ”enkla” faktorer som påverkar ett gott klimat är att låta medarbetarna bli delaktiga i besluten, ha tydliga mål för din verksamhet och för respektive medarbetare. Vad förväntas av dem?  Mycket av detta kan du skapa genom regelbundna avdelningsmöten med en strukturerad agenda.

Medarbetare som känner att de har en chef som gör allt detta blir mer engagerade i sitt arbete och bidrar därmed till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Medarbetare flyr dåliga chefer oavsett hur bra företaget är i övrigt. Så du som chef har som du förstår en viktig funktion att fylla. Om du anstränger dig och försöker att nå upp till det som jag lyfter fram ovan, så har du kommit en lång väg i ditt ledarskap med att få engagerade medarbetare och därmed en högre lönsamhet för din grupp.

Claes Berggren, HR-konsult, Wise Consulting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!