Hur kan HR bidra till en mer hållbar omställning – 4 konkreta tips

10 May 2021

För att lösa den pågående klimatkrisen räcker det inte med Earth Hour en gång om året, eller att medarbetare går ut och plockar plast i naturen på den årliga kick-offen. Det krävs mer, väldigt mycket mer. För att lyckas måste vi ändra våra vanor och beteenden i grunden.

 

Vi måste producera och konsumera tjänster och produkter på ett mer hållbart sätt. Politiker behöver göra sitt för att skapa sådana förutsättningar men företag kan göra mycket på egen hand för att vara med och bidra till en positiv förändring. Dessutom, om de lyckas, kommer det att gynna deras affärer långsiktigt. I det här arbetet tror jag att HR som funktion har en avgörande roll.

HR har en avgörande roll

Nyckeln till förändring på organisationsnivå är att ändra beteenden. För att bli mer hållbara måste organisationer utmana sin affärsidé. De behöver hitta nya sätt att bedriva verksamheten på och kanske till och med skapa nya affärsidéer. Jag menar att HR är den funktion med bäst kompetens för att förändra och skapa nya beteenden. Den kompetens som behövs för att företag ska hjälpa till att påskynda den omställning som är nödvändig.

4 tips på vad HR kan och behöver göra:

  • Säkerställa att organisationen får in rätt kompetens så att man driver hållbara lösningar. Exempelvis innovationer som bidrar till en cirkulär ekonomi i stället för en linjär ekonomi.
  • Se till att befästa en kultur där digital teknik blir det nya normala och ersätter gamla vanor, exempelvis onödigt resande och konsumtion.
  • Förstärk de feedbackstrukturer som uppmuntrar RÄTT beteenden.
  • Öka kompetensen bland medarbetare generellt så att de gör mer hållbara val, både i sin yrkesroll och privat.

Genom dessa insatser kan HR, inte bara bidra till en mer hållbar framtid, utan också bidra till företagets affär genom att;

  • skapa nya produkter och tjänster
  • nå nya målgrupper
  • förbättra sitt arbetsgivarvarumärke

Intresset för hållbara lösningar ökar

Just nu ser vi nämligen en stark ökning i intresset för hållbarhetsfrågor bland konsumenter och medarbetare. Samtidigt flödar investeringar in i företag som driver hållbara lösningar till exempel inom förnybar energi, foodtech, etc. Detta beror på att investerare ser en potential i denna omställning. Samtidigt hotar investerare med att dra sig ur traditionella företag som inte uppfyller grundläggande kriterier inom hållbar utveckling. Ett exempel på det är hur BlackRock, världens största kapitalförvaltare, nyligen ändrade sin investerarstrategi för att fokusera mer på hållbarhet.

HR sitter på en unik kompetens att både förstå och påverka organisationsbeteenden, en kompetens som är avgörande i en tid när vi desperat behöver det. Jag hoppas att vi som bransch och funktion kan ta den här möjligheten att driva omställningen mot en mer hållbar framtid, både för samhällets och företagens skull. Det behövs!

Tommy Nederman, HR-konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!