Hur jobbar ditt företag med HBTQ-frågor?

8 March 2017

Vad kan du göra för att skapa en mer HBTQ-vänlig arbetsplats? HBTQ betyder: homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Syftet med att jobba med dessa frågor är att alla ska känna sig inkluderade och trygga på arbetsplatsen och kunna lägga sin energi på rätt saker.

Det viktigaste är att respektera hur varje människa uppfattar sin egen identifikation, och inte göra stereotypa antaganden. Att våga ställa en öppen fråga är ett bra första steg.

Vanliga invändningar när HBTQ diskuteras är till exempel – ”Hur påverkar sexualitet arbetsplatsen?”, ”Jag har rätt att ha min åsikt!” ”Jag är på jobbet för att jobba, jag bryr mig inte om vilken sexualitet någon tillhör!” ”Våra kunder bryr sig inte om det”, ”Ska vårt företag bli bögigt nu?” ”Varför ska vi prata om sådant?”, ”Vi har inget problem med det!” eller ”Jag berättar inte för någon om min heterosexualitet!”

Vinster du som arbetsgivare får genom att jobba aktivt med HBTQ-frågor

  • En bättre arbetsmiljö med större trivsel
  • En attraktivare arbetsgivare
  • Ett starkare varumärke som genererar fler kunder
  • En organisation som når en ny kommunikationsnivå
  • Ökad prestation genom bättre gruppdynamik och att fler känner sig trygga

Historiskt så har diskrimineringen varit omfattande från samhällets sida och trots legaliseringen 1944 av sexualitet mellan vuxna inom samma kön så kvarstod sjukdomsbegreppet. Så sent som 1979 så tog Socialstyrelsen bort sjukdomsbegreppet för homosexualitet och 2010 för transsexualitet. Diskrimineringslagen från 2009 ersatte lagar inom området och samlade ihop dem till en lag, bl a lagen om diskriminering i arbetslivet från 1999.

I en enkätundersökning från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 2013, fick respondenter i EU besvara frågor gällande sin sexuella läggning och resultatet visade att:

  • Var femte har blivit diskriminerad i samband med arbete eller anställning
  • Var fjärde har blivit misshandlad fysiskt
  • Var tredje diskriminerats i fråga om varor eller tjänster
  • Varannan har känt sig diskriminerad eller trakasserad under det år som föregick undersökningen.

Många av våra kunder påtalar ofta att de vill arbeta med dessa frågor men att de inte vet i vilken ände dom ska börja i. Det är jämställdhetsplaner och olika policys som ofta bara hamnar i en personalhandbok. Som chef kan det vara svårt att prioritera och hinna med allt inom sitt uppdrag.

Utmana dina tankar och fördomar

Det första grundläggande steget är att börja fundera över heteronormen och hur den yttrar sig på er arbetsplats? Har ni kunderbjudanden för par där det är uppenbart att den ena parten är man och den andra kvinna? Har ni könskodade toalettskyltar? På anställningsintervjun; förväntar du dig att din kvinnliga kandidat är gift/sambo med en man? Och om din manliga kollega ska ha barn, förväntar du dig då att han är tillsammans med en kvinna? Med den här typen av utgångspunkter applicerar du som arbetsgivaren en stereotyp identitet. Dvs förstärker ditt företag den ”normala” bilden av hur samhället ser ut?

Slutligen påminner jag återigen om det viktigast; våga fråga nyfiket! Den enda frågan som är förbjuden är av ren sexuell art, men den frågan bör du ju inte ställa till någon på jobbet.

Så, börja öppna upp och utmana dina förutfattade meningar. Då är du redan halvvägs.

Mikael Johansson HR-Konsult, Wise Consulting, mikael.johansson@wiseconsulting.se 

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!