Hur bygger du en framgångsrik organisationskultur – 5 steg att komma igång!

5 July 2021

Organisationskultur är ett fenomen som har studerats sedan 1950-talet. Som begrepp fick det dock stort genomslag först när det dök upp under 80-talet då Japan hade stor ekonomisk framgång. Man trodde att det hade att göra med organisationskulturskaraktärer som Japans framgångsrika organisationer hade. Frågan är hur vi tar oss an detta arbete som handlar om människorna i din organisation?

Organisationskultur – vad betyder det?

Ibland beter vi oss som att kultur är något som sitter i väggarna och inte i människorna. Jag har varit i organisationer där vi har haft workshops för att definiera kulturen. Vi har involverat hela bolaget för att bryta ned värdeord till beteenden så att var och en ska förstå vad det betyder för den enskilda individen. Det har varit bra dagar som har skapat delaktighet, engagemang och en vilja att bygga en kultur tillsammans. Vad vi däremot ibland tenderar att glömma är att de där dagarna bara är starten på något.

Det är inte de där timmarna som kommer att göra den stora skillnaden. Det är snarare så att vi vid detta tillfälle signalerar att det är viktigt och att vi vill att alla ska vara involverade. För att verkligen jobba med kulturen behöver ni se över hur ni jobbar med styrningen i er verksamhet. Ni behöver även se över hur ni kommunicerar och vilka beslut ni fattar när något inte är i linje med det ni tycker är viktigt.

Hur jobbar ni med kulturen i din organisation?

  • Driver ni till exempel ett kulturarbete där ni säger att det är viktigt att människorna i organisationen tar ansvar och fattar egna beslut? Men har sedan ledare som kör över besluten och detaljstyr?
  • Har ni satt upp tavlor på väggarna där ni skriver att kunden är viktigast och sedan låter någon annan än den som är närmast kunden hitta lösningar som utvecklar era relationer?
  • Står ni på scenen på konferensen och säger med hög röst att kommunikation är nyckeln? Men går sedan hem och kommunicerar i mindre grupper bakom stänga dörrar?

Känner du igen din organisation i ovan påståenden? I så fall är det dags för en genomlysning. Ni behöver fundera över vid vilka tillfällen ni kan stärka kulturen och om era beslut är i linje med den kultur ni vill bygga. Är det rent av så att ni idag agerar på ett sätt som signalerar motsatsen?

Vad behöver din organisation fokusera på?

Kanske behöver ni arbeta med öppenhet och hur ni får samtliga i organisationen att bli delaktiga i er utveckling? Vad har ni för ton när ni pratar med varandra på jobbet? Behöver ni kanske jobba på att få era ledare att släppa kontrollen, säkerställa att teamen har fullt beslutsmandat och se eventuella ”misslyckanden” som en del av resan mot utveckling? Som ledare är man en stark kulturbärare och behöver förstå sitt ansvar i det. Vad säger ni i era rekryteringsprocesser, pratar ni till exempel om vikten av ständig återkoppling och feedback men missar sedan att vara tydlig med varför vissa personer inte gick vidare i processen? Då kanske det är här ni ska börja.

Det kan även vara så att ni behöver jobba på att våga säga ifrån när en person i organisationen uppvisar beteenden som faktiskt inte är okej (här kan ni skapa en riktigt tydlig signal om vilken kultur ni vill ha, respektive inte vill ha!). Oavsett var just din organisation befinner sig så kan ni starta upp med dagar eller tillfällen där ni målar upp er vision och pratar om vad ni vill åstadkomma. Men det här är ingen quick fix. Det tar tid att bygga den kultur ni vill ha och det stora arbetet kommer inte att ske på konferensen. Det är i mellanrummen det händer.

Kom igång med ditt kulturarbete – 5 steg!

  1. Identifiera ert ”Why” – (Ert högre syfte!). Det här kommer att sätta riktningen för hela ert fortsatta arbete och bli kärnan i er företagskultur.
  2. Gör en genomlysning – här identifierar ni nuläget (använd gärna exemplet på frågor ovan för att göra din kartläggning).
  3. Identifiera mätetal – både kopplat till nuläget, och hur ni sedan mäter förändringar och förbättringar.
  4. Uppföljning och kommunikation – Säkerställ att ni följer upp arbetet och skapar delaktighet med hjälp av kommunikation och involvering. Det här arbetet är allas ansvar och det är människorna i organisationen som skapar och lever er företagskultur.
  5. Sist men inte minst – lev som du lär! – Ingenting annat kommer nämligen att spela någon roll om du inte signalerar vad som är viktigt och håller fast vid det.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med ledarskaps- & kulturarbete. Vi går in i uppdrag i både olika omfattning och tidsperioder utifrån vad du som kund behöver. Vi har god erfarenhet av att arbeta med både mindre och större verksamheter och med hjälp av High Impact HR gör vi skillnad för dig och din organisation!

Therese Hedlund, HR-konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!