Hur bidrar du till en bättre värld?

6 September 2016

Hur gör du som chef, VD, HR eller medarbetare för att engagera dig eller dina medarbetare i CSR-frågor? Hur skapar du ett socialt mervärde för dina anställda i din organisation?

Vi lever i en tid med stora utmaningar. Ökad globalisering, naturförändringar och konflikter kräver en förändring av oss alla. Vi måste tänka nytt när det gäller arbete, konsumtion, kommunikation och resursfördelning. Vad gör du och ditt företag för att skapa värde och bidra till ett bättre samhälle och en bättre miljö? Det är här som CSR kommer in i bilden (Corporate Social Responsibility).

Jag heter Daniela Ågren och jobbar som HR-konsult för Wise Consulting och brinner för dessa frågor. Sedan några år tillbaka har jag valt att engagera mig i det internationella yrkesnätverket Rotary. Det som tilltalar mig med Rotary är att det är ett nätverk som står på två ben: ledarskapsutveckling/bygga affärsrelationer och deltagande i samhällsfrämjande ändamål.

Jag upplever att engagemanget bidrar till att stärka mig inom mitt jobb på flera sätt. Som konsult känns det viktigt för mig att bygga upp ett starkt nätverk och ta vara på mina relationer. Det handlar också om att vara öppen för andra människors idéer, ge plats för nya utmaningar och att få möjlighet att göra samhället vi lever i till det bättre. Att vara en del av detta nätverk har verkligen hjälpt mig att förstå vikten av att behålla och att utveckla relationer och vad jag kan göra för att hjälpa andra människor och att ge tillbaka till samhället.

Jag tänker också på hur jag kan lyfta frågan om CSR i mina uppdrag och hur företagen kan jobba med en tydligare koppling till det sociala. Företag har som sagt stora möjligheter att påverka samhället och vi måste tydliggöra detta för att även skapa mervärde till organisationen. Jag ser också det som en självklarhet att HR äger denna fråga och uppmuntrar till socialt ansvarstagande och att man ser det som en naturlig del i företagskulturen. För mig är det självklart att jobba i en organisation som har bra värderingar och som tycker att dessa frågor är viktiga. På Wise Consulting är vi exempelvis mentorer åt ungdomar med behov och stödjer löpande Stadsmissionen och Röda korset.

Hur kan ditt företag jobba med dessa frågor:

  • Hur ser arbetsmiljön ut? Hur ser arbetsförhållandena ut? Verkar ni andra länder? Hur ser arbetsförhållandena ut där?
  • Se över vision och värderingar – vilken social koppling kan du hitta i detta? Hur ser företagskulturen ut? Hur agerar cheferna och HR?
  • Hur uppmuntrar ni era anställda till att engagera sig?
  • Hur rekryterar ni utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Kan ni lyfta denna fråga i ert employer branding arbete?
  • Hur behandlar ni kunder och leverantörer utifrån ett etiskt perspektiv?

För mig är det självklart att ett företags viktigaste mål bör vara att alltid sträva efter en hållbar arbetsplats, engagerade medarbetare och att vara med och skapa ett bättre samhälle. Ta chansen att påverka den värld vi lever i och skapa mervärde för din organisation genom att uppmuntra till engagemang i CSR-frågor.

Daniela Ågren, HR-konsult, Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!