Hur behåller du medarbetarengagemanget post corona?

22 June 2020

Sällan, för att inte säga aldrig, har HR varit så i fokus på företagen som under den pågående Coronapandemin. HR hanterar allt ifrån krisledning, korttidspermitteringar, varsel och inte minst arbetsmiljöfrågor vid distansarbete. Att HR har så stort fokus är glädjande, och vi har all anledning att tro att HR kommer ha en central roll även framöver när medarbetare ska återintroduceras till sina arbetsplatser efter månader av distansarbete. Då kommer arbetsmiljöarbetet vara viktigare än någonsin, både för säkerhet och smittskydd, men även den psykosociala hälsan.

 

Medarbetare upplever positiva förändringar i den psykosociala arbetsmiljön

En studie som Winningtemp gjort tillsammans med Leif Denti, Forskare på Göteborgs Universitet, visar på oväntade positiva förändringar gällande psykosociala upplevelser bland medarbetare under de senaste månadernas distansarbete jämfört med månaderna innan pandemins utbrott och även samma period tidigare år. ”Faktorer som stress, arbetsbelastning, meningsfullhet, egenkontroll och ledarskap visar signifikanta och positiva skillnader i flera branscher. Majoriteten rapporterar också en känsla av ökad meningsfullhet på jobbet” säger Leif Denti. Vad är det då som gör att människor känner ett ökat välmående på arbetet, och framförallt – hur bibehåller vi denna positiva förändring på lång sikt när människor ska återgå till arbete på arbetsplatsen? Helt klart är att HR har en viktig roll även här med att forma arbetsmiljön på nytt efter att Coronapandemin har fått både arbetsgivare och medarbetare att hitta nya arbetssätt och skapat nya rutiner i vardagen.

Vad händer när medarbetare får en känsla av egenkontroll?

Det skrivs och pratas mycket om hur vi ska förbereda våra kontor för återgång i arbete, men diskussionerna handlar övervägande om den fysiska arbetsmiljön och smittorisker. Hur långt avstånd ska det vara mellan kontorsplatserna och i lunchrummet? Hur ofta ska man ytstäda? Hur många medarbetare ska tillåtas tillträde till kontoret samtidigt? Ska man ta bort karensavdraget helt för att medarbetare ska ha råd att stanna hemma vid symptom (på Wise Group har vi sedan ett par år tillbaka karensbidrag istället för karensavdrag av just den här orsaken). Det man pratar mindre om är att upprätthålla de positiva psykosociala aspekterna som just Winningtemps rapport pekar på – faktorer som stress, arbetsbelastning och egenkontroll som alltså har fått en positiv utveckling under perioden av distansarbete. Precis som rapporten vittnar om så upplever många jag pratat med att de har blivit effektivare i sitt arbete samtidigt som de har en bättre work/life balance på grund av att de inte behöver pendla till arbetet. Man upplever i större utsträckning en känsla av egenkontroll. I samtal med en chef på en av våra större myndigheter får jag höra att de har ökat sin effektivitet avsevärt gällande hantering av ärenden nu när deras medarbetare arbetar på distans, något som överraskade myndighetens chefer. Man torde alltså kunna säga att distansarbetet hittills visat på en win-win för både arbetsgivare som har mer engagerade och effektiva medarbetare, och för medarbetaren som har en större känsla av tillfredställelse och egenkontroll.

Hur behåller vi känslan av egenkontroll efter återgång till arbetsplatsen?

Är det dags att utmana gamla strukturer och sanningar om att effektivitet uppnås genom att medarbetare befinner sig på arbetsplatsen fysiskt måndag till fredag mellan 8–17? Genom att sätta arbetsmiljöarbetet i fokus finns det pengar för företag att tjäna genom minskad sjukfrånvaro och ökad effektivitet. Att ni dessutom får mer engagerade medarbetare som trivs på jobbet är dock den största vinsten.

Så hur ska du tänka framåt? Mitt förslag är att involvera medarbetarna genom workshops/surveys i arbetet med att tänka nytt gällande den psykosociala arbetsmiljön för att behålla känslan av egenkontroll. Våga utmana! Behöver arbetstiden verkligen vara 8–17 eller är det till och med bättre för verksamheten och medarbetares hälsa att fördela arbetstiden så att inte alla behöver ta sig till arbetsplatsen kommunalt i rusningstrafik? Kan vi med fördel uppmana medarbetare att även fortsättningsvis arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan? Eller förlägga flertalet möten som till exempel medarbetarsamtal som ”walk and talk” utomhus istället för sittande i ett mötesrum? Ska vi införa 4-dagars veckor? Vad som fungerar är givetvis styrt av hur förutsättningarna ser ut för just din verksamhet, men uppmaningen är att vara modiga och ta vara på chansen att våga utmana nu när bollen är satt i rullning. Låt arbetsmiljön vara i fokus på din arbetsplats i höst!

Läs hela rapporten om de positiva förändringarna i den psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete här

Annica Taban, Matchningschef på Wise Consulting

Behöver du hjälp med arbetsmiljöarbetet eller medarbetarengagemanget på ditt företag? Vi arbetar med HR-konsultlösningar, coaching och ledar- och grupputveckling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!