HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

16 February 2022

HR är bryggan mellan anställda, chefer och organisationens strategiska delar, som med sin kompetens skapar förutsättningar för människor och organisationer att nå sina mål. Det är individerna i en verksamhet som gör skillnad och skapar konkurrenskraft. En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta mot samma övergripande mål, samtidigt som medarbetaren mår bra, trivs och utvecklas. Human Resources, HR, arbetar i hjärtat av organisationer med verksamheters viktigaste resurs.

Organisationer består av människor

Arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut i dagens informations- och kunskapssamhälle, jämfört med under industrisamhället. Även samhällets och organisationers syn på anställda har reviderats. Tidigare ansågs personal ofta vara en tillgång likt maskiner och utrustning. Idag betraktar många i stället människorna i organisationen som den viktigaste resursen. Utvecklingen har också medfört att personalarbetet förändrats. Idag efterfrågas mindre regelstyrning och arbetsledning till fördel för indirekt styrning. Fokus förflyttas ofta till medlemmarnas värderingar.

Arbetsuppgifter i förändring

En samhällsförändring som präglat HR-yrket är teknikutvecklingen. Omvandlingsprocessen har bland annat möjliggjort att administrativa bördor minskat, till fördel för värdeskapande processer. En alltmer framträdande uppgift har de senaste åren varit strategiskt ledningsstöd och förbättringsarbete för att organisationens målsättningar skall nås. Men HR ansvarar också för att stödja operativa delar. I det uppdraget ingår att förverkliga strategier och ansvara för fackområden som att attrahera, utveckla och omställa anställda. I vardagen innebär det till exempel att stödja organisationen med rekrytering, kompetensutveckling, förmåner och arbetsmiljö.

Förändringar i samhället ger nya förväntningar på HR-praktiken. Den allmänna utvecklingen ställer krav på yrkesutövarna att inte bara praktiskt kunna utföra handlingar, utan också veta varför. Omgivningen förväntar att utövarna levererar vetenskapligt underbyggda och avvägda beslut. Evidensbaserad HR har kommit att användas för att beskriva det kunskapsbaserade arbetssätt som dagens HR-arbete kräver. Men i praktiken fordras inte enbart teoretisk kompetens. HR-utövaren behöver ha förmåga att översätta och omforma teoretisk forskning till handling i sin verksamhet. Praktikern behöver också kunna bemästra flera olika verktyg och ha förmåga att välja mellan dem.

HR-titlar

I takt med tiden och som en symbol för de förändringar som personalarbetet genomgått har också yrkestitlar uppdaterats. Just ”HR” har alltmer blivit den vanligaste markören i verksamheter för att ange att personalen är den viktigaste tillgången för organisationens utveckling. Men fortfarande återfinns även titlar med personal- i förleden. Vanligen följs HR- respektive personal- av en efterled som anger riktning och tyngd åt rollen. Några exempel är -direktör, -chef, -specialist, -generalist, -administratör och -assistent. HR Business Partner, HRBP, är också en benämning som på senare tid har börjat användas för att markera positionens roll som strategisk affärspartner.

Utbildningsvägar

Tidigare var det inte ovanligt att en senior chef eller fackordförande anställdes som personalansvarig. Omgivningens förväntningar har påverkat kraven på dem som arbetar i HR-befattningar. För att möta de strategiska utmaningarna och behoven av vetenskapligt underbyggda beslut har allt fler inom yrkeskåren en akademisk bakgrund. Flera högskolor och universitet erbjuder program som leder fram till en grundutbildning med inriktning på HR. De innehåller ofta kombinationer av beteendevetenskapliga, arbetsrättsliga och ekonomiska inriktningar. Idag är det också möjligt att komplettera grundutbildningen med en avancerad examen på magister- eller masternivå.

För den som vill läsa en kortare praktisk yrkesförberedande utbildning kan yrkeshögskoleutbildning (YH) vara ett alternativ. Här finns till exempel flera utbildningar för den som är intresserad av att hantera lön.

Vi är övertygade om att det är människorna i en verksamhet som gör skillnad och skapar konkurrenskraft. Vill du ha hjälp att frigöra kraften i din organisation? Kontakta oss på Wise Consulting så berättar vi mer om hur vi kan stödja ert hållbara organisationsarbete.

Behöver du stärka upp din HR-avdelning? Klicka här för att läsa mer om HR-interim.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!