HR Business Partner – din fluga på väggen!

29 August 2017

En vän till mig som också arbetar inom HR berättade för mig om sin favoritstund i veckan. Det är efter ledningsgruppsmötet när hennes marknadschef frågar henne, ”var det något särskilt du lade märke till under mötet som kan vara värt för mig att känna till?”, ”för det är det nämligen nästan alltid” tillägger hon. Det är då som min vän får chansen att dela med sig av de där små ofta självklara men ändå sylvassa iakttagelserna som hon gjort under mötet:

  • Lisa sitter ofta tyst, men när hon väl formulerar en fundering så är den bannemej knivskarp och spot on. Vad skulle hända om vi gav henne ordet lite oftare?
  • Johan kan ofta se steget längre än den övriga gruppen. Vad skulle hända med gruppdynamik och idéer om vi utsåg honom till mötets kritiker, med uppgiften att ifrågasätta och utmana?
  • Hur skulle effektiviteten i mötet påverkas om vi hade en agenda som på förhand talade om ifall punkterna endast var för diskussion eller om de förväntades leda till beslut?
  • Har marknadschefen tänkt på hur hon själv ofta berättar om sina egna tankar kring en idé innan hon ber om gruppens input? Skulle den inputen se annorlunda ut om hon nästa gång undvek att själv uttrycka sin åsikt, åtminstone initialt?

HR som värdeskapande människokännare!

Det är i situationer som dessa som vi inom HR, när vi blir tillfrågade, verkligen kommer till vår rätt och gör skillnad. Min vän och såsom många av oss inom HR har förmågan att komma med de här tipsen för att vi har ett brinnande intresse för människor och deras interaktion, samtidigt som vi intresserar oss för en effektiv och träffande kommunikation som i slutändan skapar resultat.

I min roll som HR-konsult iakttar jag hur människor pratar till, gemensamt med, men också förbi varandra. I de situationerna noterar jag detaljer som kan hjälpa till att förklara varför man antingen förstår eller missförstår varandra, och de iakttagelserna triggar mig. Det är nämligen i de här situationerna som jag kan göra skillnad. Om jag får frågan och förtroendet så kan jag, för de chefer och medarbetare jag samarbetar med, påtala, coacha, reda ut och förhoppningsvis slå in ett antal dörrar som i olika situationer är mer eller mindre stängda.

Tar du del av HR:s fulla potential?

Inser alla chefer att input från de här situationerna går att få ta del av? Att det är ett ypperligt tillfälle att göra sin HR Business Partner till sin förtrogne? Inser chefen att genom att ställa en enkel fråga går det att få stöttning i såväl effektivare möten som ökade perspektiv på temat kommunikation?

Oavsett om du idag är med och ger denna typ av feedback eller om du inte gör det men vill börja så kommer här några tips:

  • Våga ställ frågan nästa gång, inför eller efter ett möte, om chefen vill ha din feedback.
  • Kom med ett uttalande till chefen om något du noterat på mötet och invänta reaktion. Jag garanterar att du kommer att få gehör.
  • Initiera en övning där ni mötesdeltagare summerar mötet och bidra med dina knivskarpa iakttagelser i grupp. Jag vågar lova att både övningen och dina reflektioner kommer att bli efterfrågade för repeat.

Till dig som är chef och läser det här. Jag vill utmana dig att ställa frågan till HR: ”Var det något särskilt du lade märke till under mötet som kan vara värt för mig att känna till?”. Om du inte redan har en, så lovar jag att du efter det får en förtrogen HR Business Partner som engagerat kommer att ta sig an uppgiften att leverera klokheter som resulterar i både effektivare möten och bättre kommunikation. Kort och gott en värde- och vinstskapande partner.

Våga ställa den där enkla frågan och låt din HR Business Partner bli din fluga på väggen!

Malin Blennow, HR-konsult, Wise Consulting.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!