Högt och lönsamt eNPS – vd:ns bästa recept

29 April 2019

Är du VD och vill få bättre koll på eNPS? Då ska du läsa vidare! eNPS är ett nyckeltal som du kontinuerligt kan mäta och jobba med. eNPS står för ”Employee Net Promoter Score” och är ett mått på hur villiga dina medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till en vän eller bekant. Tillsammans med ett högt engagemangsindex (vårt är 89) skapas goda förutsättningar för lönsamhet. Sambandet engagemang och lönsamhet har tydligt visat sig i flertalet undersökningar (här kan läsa mer om vad t.ex. vårt systerbolag Brilliant säger om saken – ”Hur hänger bolagets lönsamhet ihop med medarbetarnas syn på ledarskapet?” & ”Vad ligger bakom ett högt eNPS?”). Vi har även själva sett denna korrelation. 

Några av mina närmaste medarbetare bad mig att dela med mig av vårt framgångsrecept kring detta. Inte den lättaste uppgiften kan jag villigt erkänna, men jag väljer att anta utmaningen, precis som mina medarbetare gör i sitt arbete. De är stolta över att vi flera år i rad haft väldigt höga värden i medarbetarundersökningen, t ex eNPS 84, och så många som 86 % är ambassadörer utanför bolaget – vilket är viktigt för oss som tillväxtbolag för att attrahera talanger.

Affärsdriven HR är vår grund – det är vår affär och självklart jobbar vi med det själva. Ett HR-arbete som är anpassat efter att stötta verksamhetens strategiska inriktning med utgångspunkt i eget nuläge är avgörande för en sund och stabil företagsgrund. (Se gärna vad Bård Kuvaas påvisat i flertalet studier.)

Till det behövs ett synsätt som handlar om människan:

  • En tro på varje medarbetares förmåga och potential till utveckling samt ansvarsförmåga.
  • En välvilja: att vilja varandra väl.
  • Att inse att medarbetarna är din viktigaste tillgång.

Kommunikation och ledning behöver därför vara kopplad till detta synsätt, några exempel:

  • Var transparant om det som sker. Lita på att medarbetarna är kloka och kan fatta väl underbyggda beslut utifrån situation och hantera det som sker.
  • Ge uppbyggande feedback utifrån uppdraget.
  • Välj ledare med hög grad av självinsikt och förmåga att jobba med sin egen personliga utveckling kopplat till jobbet, och som förstår hur de möter medarbetarna där de är (inte där man själv är).
  • Eftersträva att vara en förebild, men våga också bjuda på dig själv som människa. Det innebär att försöka vara sitt bästa jag i alla lägen men också våga testa och göra fel; hur ska medarbetarna annars våga testa och vara innovativa. Det får inte finnas någon skam kopplat till att göra fel. Och att vara personlig innebär inte att du behöver vara privat, det handlar om att visa sin mänsklighet.
  • Visa riktning och involvera, t.ex. i affärsplanearbetet.

Var repetitiv och strukturerad i arbetet runt kulturen. Det sitter inte i väggarna – det sitter i människorna. Hos oss uttrycker vi det som ”We make each other better”. I det får vi utrymme att be om hjälp och vara generösa med vår kompetens till varandra. Det uppstår en tillåtande kultur där vi kan lita på varandra och släppa kontroll. Det gör jag.

Visa riktning. När det stormar håll kurs och visa på uthållighet i vald linje. Vi behöver dra åt samma håll. Våga fatta svåra beslut som kan innebära direkta förändringar för medarbetarna. Utan affärsmässighet är det svårare att bygga trovärdighet.

Var exekutiv. Verkställ så att det faktiskt händer saker och inte bara är prat. Inget urholkar förtroendet som snack utan verkstad.

Celebration Management. När man sätter mål och når dem är det ju så himla frestande att bara fortsätta mot nästa delmål, att vilja framåt. Här gäller det att hålla i sig, stanna upp och reflektera. Och sen fira! Det behöver inte handla om bubbel utan om att uppmärksamma och lyfta fram goda insatser.

Sammanfattningsvis kan du göra mycket med yttre faktorer såsom ledning & styrning. Men det fundamentala handlar om en human människosyn – och den behöver vara autentisk. Då bygger du ett modigt och mänskligt arbetsliv – som är lönsamt😊. Ett första steg kan vara att i ledningen tala om hur er syn på era medarbetare ser ut. Tycker ni lika? Då finns en stadig plattform i samsyn som bolaget kan vila på och bygga utifrån.

Lisen Agnevik arbetar som vd på Wise Consulting.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!