Full fart framåt – men hur? Om förändring och förändringsledning

15 December 2015

Jag har i en rad olika uppdrag på senare tid fått möjlighet att ta mig en ordentlig funderare över framgångsfaktorerna i förändringsarbete. Förändringstrycket på dagens ledare är hårt, det handlar om att både kunna kommunicera och visa på resultat. Samtidigt visar undersökningar att det inte är mer än 70-80 % av alla förändringar, uppköp och sammanslagningar som lyckas med att nå sina mål.

Vad beror det på?

Organisationer blir dagligen varse om att vi lever i en föränderlig värld till vilken vi försöker anpassa oss. Förändringar som till exempel ekonomi och nya trender påverkar hur vi som organisationer sätter våra mål och utvecklar våra processer. Målsättning i all ära, men hur skall vi kunna uppnå eller mäta våra mål, när förutsättningarna ständigt förändras?

Jag tycker att det visat sig att många fortfarande inte förstår vikten av kommunikation och betydelsen av kommunikation som styrmedel. Och även om de flesta börjar bra och kommunicerar tydligt i början, så är det få som orkar hela vägen fram. Uthållighet är nyckelordet.

Jag brukar säga att jag älskar förändringar!! Men på senare tid har jag funderat på om jag verkligen är helt sann mot mig själv. Människan är i grunden ett vanedjur. Vi mår bra av rutiner och gillar egentligen inte alls att behöva bryta våra vanor.

Men hur ska man göra då?

Chefer och medarbetare behöver förstå varför en förändring överhuvudtaget är viktig, vi behöver vara motiverade att genomföra den, och framförallt ha rätt kunskap och förmåga. Det handlar i slutändan om att få människor att tänka, känna och göra det man vill. Leo Tolstoy har en gång sagt ”Alla tänker på att förändra världen, men ingen tänker på att förändra sig själv” och det är ganska viktigt citat i detta sammanhang.

Nedan mina fyra bästa tips

1. Kommunicera med uthållighet

Kommunikation och uthållighet är nyckelord. Kunskapen om hur man kommunicerar med olika grupper för att få till rätt beteende är avgörande. Lyckas ni kommunicera varför ni ska göra förändringen, så har ni löst en viktigt knäckfråga. Det är viktigt att identifiera olika målgrupper och intressenter och situationsanpassa och förankra utifrån behov. Det handlar om att skapa ett engagemang för förändringen. För att det ska lyckas krävs en insikt av cheferna om medarbetarnas förändringsprocess. De måste veta vilken slags information medarbetarna behöver och när i tiden de behöver den. De måste också förstå hur medarbetarna känner sig och reagerar känslomässigt på förändringen. Med den kunskapen är det lättare att nå fram och skapa trygghet för att förändringen är möjlig och nödvändig.

2. Att leda förändringen

Förbered era chefer och ledare! Förändringsledning handlar om att ha det grundläggande ledarskapet ”på plats”, d.v.s. chefernas förmåga att leda, sätta mål och vision, kommunicera, involvera, skapa delaktighet och ge feedback på beteendenivå osv. I den mest intensiva förändringsfasen kommer behovet av ett tydligt fokus på kommunikation, information i rätt tid och förståelse för medarbetarnas reaktioner att öka. Målet är att få ihop det grundläggande ledarskapet med förändringsledarskapet och få till en tydlig tidsplan när organisationen bör göra vad, till vilken målgrupp och varför.

3. Strukturerat arbetssätt och tydliga roller

Det handlar om att jobba medvetet och strukturerat mot förändringen, naturligtvis i syfte att nå målen. Det behövs en tydlig organisation och inte sällan behöver projektet delas upp där olika roller fokuserar på olika saker. Vi ser allt oftare organisationer bestående av både projektledare (främst ansvar för planering och budgetering) och förändringsledare (främst ansvar för medarbetarperspektivet och andra mjuka värden).

4. Följ upp

Jobba hängivet mot att följa upp både resultatmål och beteendemål, men framförallt glöm inte att FIRA på vägen. Förstärk det som fungerar!

Reflektion och sammanfattning från Lisa Kullander, HR-konsult Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!