Från brandsläckande ledarskap till VD-uppdrag

4 October 2019

För 10 år sedan var jag en stressad chef. Jag ville kliva av chefsjobbet. Det var inte längre lustfyllt. Jag upplevde att jag hade tappat min förmåga att skapa engagemang hos andra eftersom jag själv hade tappat lusten i mitt egna uppdrag. Jag flängde runt, släckte bränder, jobbade hårt i alltför många timmar och kände mig ändå konstant otillräcklig och väldigt trött. Jag tror att fler känner igen sig i den situationen, och jag hade väl egentligen inget annat val än att kliva av? Det var i alla fall vad jag sa till min chef.

Men tack vare min chefs mod och klokskap fanns det en annan väg.

Vi kom fram till att chefscoachning kunde vara rätt hjälp på vägen till ett mer hållbart och lustfyllt ledarskap. Långt senare kan jag nu konstatera att utan detta hade jag inte varit VD idag, troligen hade jag inte ens jobbat som chef.

Chefscoachning

Jag bad om att få träffa en erfaren person med gedigen kunskap som inte ”bara” var coachutbildad.

När jag körde in i parkeringshuset på väg till min första chefscoachning skrapade jag bilen mot stolparna –  jag var sent ute, för mycket på agendan som vanligt. Jag sa inte till coachen att jag hade stressat dit, men jag tror hon såg att det fanns lite att bita i…..den inslagna vägen var inte hållbar.

För mig blev det alldeles uppenbart där och då att det var våra djupa samtal, tiden vi spenderade ensamma i rummet och coachens förmåga att få mig att inse hur jag agerade som gjorde att jag kunde förändras, på riktigt. Men, vad var det då som skedde i våra samtal?

  • Jag fick verktyg att strukturera upp tankar, min vardag och arbetssituation
  • Jag fick reflektera i lugn och ro, utan att bli värderad, ihop med en neutral partner, vilket gjorde att jag kunde förstå mitt nuläge och mitt önskade läge
  • Jag fick ett helikopterperspektiv som gjorde det möjligt att se hur de olika delarna samverkade och identifiera vad jag behövde förändra

Det blev enklare att förstå hur min handlingsplan med aktiviteter skulle se ut för att fylla gapet mellan nuläget och mitt egna önskade läge. Jag utformade argument inför dialogen med min chef där jag behövde hans stöd och jag började agera för att nå mitt önskade läge. Detta var vad jag gjorde:

  • byggde om organisationen för att enklare kunna delegera arbetsuppgifter
  • blev en tydligare kravställare gentemot min chef så han kunde skapa rätt förutsättningar för mig
  • satte upp tydliga ramar för när jag skulle vara ledig och inte tillgänglig
  • la in tid för träning och hälsa (gick ned 23 kg) och skapade utrymme för socialt umgänge för mig själv och med mina barn
  • identifierade energitjuvarna och kunde ta bort eller minimera, samt ändra mitt förhållningssätt till dem. De fick inte längre ta min energi och jag fyllde samtidigt medvetet och aktivt på med det som gav mig energi. Jag fick ett nytt förhållningssätt
  • ökade min självinsikt och medvetenhet om hur jag ville vara som ledare (i samtalen växte min ledaridentitet fram tydligare)

Både jag och mitt team utvecklades och levererade resultat som en konsekvens av dessa actions. Självklart var detta inte en quick-fix, utan en process som min coach stöttade mig igenom.

Idag är jag VD sedan ett halvår på det bolag som jag då blev coachad av. Cirkeln är sluten. Jag går till jobbet med lust. Jag känner tillit till att jag kan påverka det som inte är bra. Nu skördar jag investeringen. Jag har lärt mig att det är en styrka att ta hjälp – och att det individuella samtalet är det mest effektiva förändringsverktyget.

Lisen Agnevik, vd på Wise Consulting.

PSST!! Följ oss på LinkedIn!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!