Framtidens arbetsmiljöansvar

5 October 2020

Enligt en undersökning av HR-professor Stefan Tengblad från Göteborgs universitet, Mårten Westberg från Europeiska Institutet för Beteendevetenskaplig analys, Dr Petri Kajonius från Lunds universitet och Sophie Hedestad från undersökningsföretaget Netigate jobbar ungefär var tredje av Sveriges fem miljoner arbetande personer hemifrån i dagsläget. En miljon av dessa förväntas fortsätta att arbeta hemifrån även efter pandemin. Vad innebär detta för dig i ditt arbetsmiljöansvar och för medarbetaren? Hur kommer framtidens arbetsmiljöansvar att se ut? 

Vi har fångat upp att det som pyr ute hos företag är en förflyttning till mer distansarbete, digitala arbetssätt och ändrade arbetstider. 

Vilka utmaningar och möjligheter kommer att finnas i detta paradigmskifte?

Om fler arbetar på distans, hur fångar vi upp att medarbetaren har en fungerande arbetsmiljö och att hemarbetet inte skapar en känsla av ensamhet och otillräcklighet? Digitaliseringen och AI möjliggör att fler funktioner kan automatiseras och nya jobb skapas samtidigt som gamla försvinner. Nätverkandet och behovet av att ses fysiskt och vara på plats på kontoret formas om. Gränsdragningen mellan arbetstid och fritid suddas ut, en ökad flexibilitet eftersträvas och din arbetsplats kan vara både på kontoret, hemma eller någon annanstans.  

Vems ansvar?

Även om ansvaret för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren, skapar de förändringar vi är mitt uppe i nu, större krav på samverkan mellan arbetstagaren och arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet. Dels för att skapa psykologisk trygghet genom att medarbetarens arbetsmiljö ska vara väl anpassad utifrån de behov som finns, samt för att arbetsgivaren ska kunna bibehålla ett kvalitativt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetetDet finns flera verktyg att använda sig av för att bibehålla en god arbetsmiljö i denna modernisering: 

  • Dagliga avstämningar med medarbetaren anpassat utifrån arbetets utformning. Här finns det möjlighet att fånga upp hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön upplevs. Arbetsgivaren behöver säkerställa vilka resurser som behövs, samt vilka begränsningar som medarbetaren upplever 
  • En tydlighet i arbetstagarens ansvar är att rapportera arbetsmiljöbrister även när arbetsplatsen inte är på kontoret. Håll gärna en workshop där ni gemensamt sätter upp stolpar att förhålla er till. Vilka hinder har vi? Hur kan vi eliminera fallgropar?  
  • Gemensamma möten med arbetsteamet, då man går igenom vad som ska utföras under dagen eller veckan. Säkerställ att agenda och digitala verktyg är kommunicerade och fungerande.  
  • Policys eller överenskommelser om vilka tider arbetstagaren ska vara tillgänglig på och på vilket sätt, till exempel via telefon, Skype eller e-post. Ta gärna del av Wise group´s policy och läs om hur vi gör.

Trender inom arbetsmiljö visar att just digitalisering och en flexibilitet i arbetets utformning är något vi kommer att se mer av. Vi vet ännu inte med säkerhet hur t.ex. hemarbete påverkar medarbetarens psykosociala hälsa, men det vi vet är att arbetsgivarens förhållningssätt behöver vara öppet och anpassat. Vi på Wise ser fram emot att följa utvecklingen och förhoppningsvis vara en del av det stöd som organisationer kan tänkas behöva för att möta framtidens krav på arbetsmiljöarbete. Här kan du läsa om hur vi kan hjälpa dig i ditt arbetsmiljöarbete. 

Annsofie SandgrenElin Möllstam, jobbar som HR-konsulter på Wise Consulting 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!