Employer Value Proposition - bli en bättre arbetsgivare!

EVP, eller Employer Value Proposition, har blivit ett alltmer populärt buzzword bland företag som vill attrahera rätt kandidater och behålla medarbetare. Men vad betyder det egentligen, och varför är det viktigt för företag att arbeta med det? I denna text kommer vi att utforska begreppet närmare, förklara varför det är viktigt och hur det hänger ihop med Employer Brand.

 

Vad är Employer Value Proposition?

EVP är en förkortning på Employer Value Proposition, och står för de förmåner en medarbetare får i utbyte för den kompetens och erfarenhet som de bidrar med till ett företag. Det omfattar delar såsom lön, förmåner, karriärmöjligheter, arbetsmiljö, och andra delar som bidrar till medarbetarnas arbetstillfredsställelse och motivation. EVP är själva kärnan i företagets Employer Brand och innefattar allt ett företag gör för att attrahera och behålla medarbetare. EVP handlar sammanfattningsvis om vad företaget erbjuder sina anställda och vilket värde det ger dem.

Employer Value Proposition och Employer Branding – hur hänger det ihop?

Ditt EVP är en process som du kan ha full kontroll över; du kan kontinuerligt pulsmäta vad dina anställda finner attraktivt med att arbeta för just er, och utveckla det som saknas. Till skillnad från Employer Branding eller arbetsgivarvarumärke, är det hur du uppfattas som arbetsgivare av både medarbetare, före detta medarbetare och av andra utanför ditt företag. Alla har ett Employer Brand vare sig man vill eller inte.

Varför är Employer Value Proposition så viktigt?

Ett väldefinierat och effektivt kommunicerat EVP hjälper organisationer att attrahera och behålla topptalanger, förbättra medarbetarnas engagemang och arbetstillfredsställelse och leder i slutändan till bättre affärsresultat. Ett stark EVP är avgörande för hur attraktivt företaget kommer att upplevas som arbetsgivare och öka chanserna att behålla medarbetare över tid. Som företag behöver du identifiera och kommunicera fördelarna med att välja just er som arbetsgivare. Det kommer leda till att ni attraherar just de kandidater som företaget behöver.

Vem ansvarar för att ta fram ett EVP?

Det är vanligt att tro att ett EVP tas fram genom att samla ledningsgruppen i en workshop. Men för att skapa ett framgångsrik EVP behöver man involvera medarbetare på alla nivåer i organisationen för att genom undersökningar och feedback säkerställa att alla perspektiv representeras. Det är viktigt att ta reda på vad medarbetarna anser är ett bra eller mindre bra erbjudande för att utveckla ett EVP som faktiskt fungerar och attraherar rätt medarbetare och kompetens till företaget.

Så skapar du ett framgångsrik EVP

För att ta fram ett framgångsrikt och välformulerat EVP behöver företaget hitta en balans mellan att beskriva vilken typ av kandidat de söker och att besvara vad kandidaten kan förvänta sig av er som arbetsgivare. Det handlar om att skapa en attraktiv och trovärdig bild av företaget, samtidigt som man tar hänsyn till vad kandidaten vill ha och behöver. Utgå från vad som skiljer just ert företag från konkurrenter och se till att regelbundet granska och uppdatera ert EVP för att säkerställa att det förblir relevant och konkurrenskraftig på marknaden.

Viktigaste komponenterna när du formulerar ert EVP:

  • Ersättning: Lyft fram om ni erbjuder högre löner eller bonusar än era konkurrenter. Men kom dock ihåg att höga löner sällan är tillräckligt för att locka och behålla kandidater i det långa loppet.
  • Förmåner: Berätta om de förmåner som ni erbjuder på er arbetsplats, som friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, flexibla arbetstider eller andra förmåner som är unika för ert företag.
  • Arbetsmiljö: Lyft fram hur ni arbetar för att skapa hälsosam och stödjande arbetsmiljö för era anställda. Det kan handla om möjlighet till distansarbete eller en god balans mellan arbete och fritid.
  • Arbetsuppgifter: Det är viktigt att anställda trivs med de uppgifter och ansvar som ingår i deras jobb. Att ha en meningsfull roll och känna sig uppskattad för sitt arbete kan vara avgörande för att behålla kompetens.
  • Utvecklingsmöjligheter: Beskriv hur ni arbetar för att erbjuda utbildning och möjligheter till karriärutveckling för era anställda.
  • Företagskultur: Berätta om företagets värderingar och attityder, och hur ni arbetar för att skapa en företagskultur som speglar dessa.

Vad ska ett bra EVP bestå av?

När man skapar ett EVP är det viktigt att förhålla sig till tre principer:

Erbjudandet måste vara relevant och attraktivt för de kandidater som man har definierat som målgrupp. Att ha insikt i målgruppens behov och önskemål gör det lättare att utforma ett EVP som tilltalar dem och som skiljer sig från konkurrenterna.

För det andra måste erbjudandet vara unikt för ert företag. Det handlar om att identifiera de egenskaper och resurser som gör att just ert företag sticker ut på arbetsmarknaden. Genom att betona det som är unikt för ert företag kan ni differentiera er från konkurrenterna.

För det tredje måste erbjudandet vara sant. Det är viktigt att det ni utlovar i ert EVP faktiskt stämmer överens med verkligheten. Om ni exempelvis lyfter fram en attraktiv företagskultur, är det viktigt att det faktiskt råder en sådan kultur på er arbetsplats. Att hålla vad man lovar är avgörande för att skapa förtroende och attrahera de bästa kandidaterna och medarbetarna.

Så bidrar EVP till affärsmålen

Ett starkt EVP kan bidra till företagets affärsmål genom att attrahera och behålla de bästa kandidaterna, öka engagemang och lojalitet bland befintliga medarbetare samt differentiera företaget från konkurrenter, vilket kan leda till ökad lönsamhet och tillväxt. Sammantaget kan ett starkt EVP hjälpa företaget att nå sina affärsmål genom att skapa en kultur av engagerade, motiverade och lojala medarbetare som är redo att ta företaget till nästa nivå.

Vill du veta mer eller vill ha stöd med att utveckla ert EVP? Hör av dig till oss!

Maria Kober och Sanna Källberg, HR-konsulter på Wise Consulting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!