Digitalisera HR-processer – skapa en medveten kultur

4 November 2019

Att digitalisera en HR-process handlar långt ifrån om att bara göra ”papper” digitala. Det handlar om att tänka i nya banor och hur vi på bästa sätt kan effektivisera en process, samt göra den så enkel som möjligt. Det handlar om att skapa ett digitalt beteende eller mindset för att ta sig an det nya.

Det låter kanske lite krångligt? Men, det behöver det inte vara. Det handlar om att skapa en medvetenhet kring det digitala och sättet/mognaden att ta sig an det. Vad betyder det för oss? Vad innebär orden och vad kan vi vinna på det? Alltså bygga en digital kultur där vi uppmuntrar till ny kunskap, innovation och kreativitet och att prova nya verktyg.

Hur ska du gå tillväga?

Låt oss ta ett konkret exempel och utgå från HR-processen performance management, alltså att styra och leda företaget mot gemensamma mål, ja ni vet exempelvis utvecklingssamtalet, feedback eller att göra en kompetenskartläggning.

  • Steg 1: Hur ser er process ut idag? Uppfyller den sitt syfte? Uppnår ni de mål ni vill nå?
  • Steg 2: Börja prata om digitalisering i stort och vad det innebär för er. Gå sedan in på er vision med att digitalisera performance-processen. Vilket resultat vill ni skapa? Vad ska HR göra? Vad ska cheferna göra?
  • Steg 3: Börja kommunicera och involvera olika typer av målgrupper (chefer, HR) exempelvis genom att bjuda in till ”think tanks” (ett tillfälle där ni får stöta och blöta idéer). Genom detta börjar ni skapa ett mindset, nya sätt att tänka samt börjar effektivisera era processer.
  • Steg 4: Välj system/verktyg: Det finns flera system, antingen HR-system eller andra kompetenssystem som har processer för att jobba med detta digitalt. Många är också skalbara, vilket betyder att du kan välja det som just du behöver eller att du kan anpassa det till ert företag.
  • Steg 5: Fortsätta kommunicera i organisationen, börja förändra ert arbetssätt och digitala beteenden.
  • Steg 6: Implementera en liten del och utveckla, justera och implementera vidare. Gå tillbaka till er vision och krav, sammanfatta, utvärdera och utveckla.
  • Steg 7: Viktigast av allt är att tänka långsiktigt och att det är väl förankrat i er vision. Gå tillbaka till steg 2 och se också till att det finns plats för digitalisering i er strategiprocess och i er affärsplan så att det också skapar lönsamhet.

Med detta kan ni jobba mer proaktivt och agilt i era processer och fånga upp det som är viktigt för att skapa resultat här och nu. Ni får tillgång till data som ni kan använda för att fatta bättre beslut om utvecklingsinsatser. Era medarbetare känner sig sedda och bekräftade.

Ni skapar ett digitalt beteende genom att medvetet kommunicera och involvera chefer och medarbetare i att jobba i system eller andra digitala verktyg. Då använder ni de digitala verktygen på rätt sätt och skapar en digital kultur.

Daniela Ågren – HR-konsult på Wise Consulting.

PSST!! Läs också ”Är det dags att skaffa ett HR-system?”

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!