Det är lätt att leda i medvind

21 January 2020

Hur många gånger har du inte vid middagsbjudningar eller liknande fått höra berättelser om dåligt ledarskap? För mig händer det ofta – kanske får vi som arbetar med HR-frågor oftare höra berättelser om dysfunktionellt ledarskap?

Även om jag i mitt arbete i de allra flesta fall träffar duktiga chefer stöter jag då och då på häpnadsväckande dåligt ledarskap. Jag kan inte låta bli att förundras över hur ett bra ledarskap på kort tid kan förvandlas till ett dåligt ledarskap. Inte sällan handlar det om chefer som utövat ledarskap i medvind – men när vindarna plötsligt vänder och möjligheter blir till problem prövas deras förmågor på helt andra sätt. I dessa lägen blir ofta goda sidor irrationella och mindre sympatiska. Chefen i fråga blir ofta mer operativ, tappar fokus och blir sämre på att involvera och kommunicera med sina medarbetare. I mitt arbete tycker jag mig se att chefer som är mogna i sitt ledarskap i större utsträckning tar stöd i svåra situationer. Det handlar om omdöme och förmåga att förstå när jag som chef behöver ta hjälp.

Bländad av ett CV

Att en ledare har lyckats i en viss kontext eller organisation är ingen garant för att hen ska lyckas i en ny kontext. Jag har själv gjort misstaget att lägga för stor vikt vid tidigare meriter och inte bottnat i hur väl personen i fråga skulle fungera i ett nytt sammanhang. Som arbetsgivare är det viktigt att i samband med rekrytering ge en osminkad bild av uppdraget, sammanhanget och kulturen för att ge kandidaten en rimlig möjlighet att själv bedöma hur väl hen passar för jobbet.

Rätt förutsättningar för bra ledarskap

Visst kan förväntningarna på chefer framstå mer eller mindre orimliga. Många chefer har fått mer att göra, inte sällan operativa uppgifter, samtidigt som förväntningarna på ett motiverande och visionärt ledarskap ökar. De allra flesta organisationer menar att ledarskapet är en viktig förutsättning för att nå mål, leverera bra saker och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. Trots detta saknas ofta en uttalad filosofi kring vilket ledarskap som förväntas samt rätt stöd och utveckling till chefer för att de ska lyckas i sitt ledarskap. Bra ledarskap handlar till stor del om vilket stöd och förutsättningar arbetsgivare ger sina chefer – hur vi rustar chefer att också kunna leda i motvind.

Vill du ha hjälp med att stärka era ledare för både med- och motvind eller är du själv ledare och känner ett behov av chefscoachning? Våra ledarutvecklare och HR-experter har lång erfarenhet och skräddarsyr gärna en lösning som passar dig och din organisation – läs mer om våra chefsutbildningar, hur vi jobbar med chefsutveckling eller hör av dig till oss så berättar vi mer: kontakt@wiseconsulting.se

Lage Backlund arbetar som HR-konsult på Wise Consulting.

Mer läsning på ämnet:

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!