De mest efterfrågade färdigheterna 2020

19 January 2021

Att lärande och utveckling står högt på agendan nu och framåt är inte så konstigt. Vi lever minst sagt i en föränderlig värld, där det gäller att ha förmåga att anpassa sig, tänka nytt och kunna samarbeta. Den digitala resan som de flesta bolag påbörjade för flera år sedan, har förmodligen tagit långa skutt, styrt in på nya vägar med andra destinationer än tänkt. Så ser verkligheten ut. Det vi trodde var sant igår, kan vara helt fel idag. I denna verklighet blir så kallade ”soft skills” eller ”people skills” så som starkt ledarskap, kreativa och kommunikativa färdigheter, än mer viktiga och efterfrågade. 

I Linkedins Workspace Learning report 2020 kan man läsa tex att livslängden för teknisk kompetens är idag relativt kort – man pratar om mindre än fem år. Digital och teknisk kompetens är verkligen en färskvara. I denna verklighet är det inte så konstigt att de flesta som arbetar med organisationsutveckling och lärande, därför fokuserar på interpersonella färdigheter som är grundläggande för varje medarbetares framgång, oavsett funktionell roll eller hur det digitala landskapet utvecklas. Det är när vi utvecklar och skapar en miljö där kreativitet och anpassningsförmåga är i fokus som vi kan klara av de snabba svängningarna och möta det ständiga behovet av nya kompetenser. 

De mest efterfrågade ”soft skills/people skills” 2020 enligt Linkedins rapport:

  1. Kreativitet
  2. Kunna övertyga/kommunikation
  3. Samarbetsförmåga
  4. Anpassningsförmåga
  5. Emotionell intelligens

Att kreativitet toppar listan är inte så konstigt, det har kommit att bli en av de mest värdefulla egenskaperna. Förmågan att kunna skapa något utifrån en idé, att tänka nytt, vara innovativ och att kunna applicera teorier i praktiken öppnar upp för möjligheter och nya lösningar. Nyckeln till ett bättre samarbete är givetvis också att vi kan övertyga och kommunicera. Samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga är två egenskaper du bör se till att alla har med i bagaget för framtiden. Att vara anpassningsbar, klara av snabba svängar och hela tiden ha viljan till lära sig nytt. Emotionell intelligens handlar om förmågan att både förstå dig själv och andra människor. Det berör saker som självkännedom, motivation, empati och social kompetens. Oerhört viktiga förmågor nu och framåt. Olika studier visar att människor med högre emotionell intelligens inte bara är bättre på att samarbeta, de är även mer flexibla och har lättare att anpassa sig till förändringar.

VD:ar oroliga för kompetensbrist

Enligt en undersökning 2019 från PWC, svarade hela 79% procent av tillfrågade Vd:ar att de är oroliga att bristen på avgörande kompetenser hotar deras organisations framtida tillväxt. 2014 var siffran  63% vilket bekräftar att oron har ökat i linje med den digitala och tekniska utvecklingen under de senaste fem åren.

Att skapa en lärande organisation, som nyfiket utforskar, vågar vara kreativa med ett growth mindset krävs för att stå rustade nu och framåt. Hela organisationen måste förstå och tillsammans arbeta för att utveckla allas förmågor och ständigt lära nytt. Det innebär en vilja att söka utmaningar och det ger uthållighet vid motgångar och en vilja att försöka igen.

Att investera i de fem listade förmågorna ovan, är att investera i organisationens framtid. Det är helt avgörande för att nå tillväxt framåt.

Vi på Wise Consulting, är experter på just detta. Hör av dig om du också vill trygga din organisations framtid och tillväxt.

Maria Lörne, Head of Marketing and Communication på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!