Dags att utmana befintliga ersättningsmodeller!?

14 September 2020

Mitt i kriser är det lätt och självklart att organisationer och människor tittar rakt ner och hanterar det som ligger direkt framför dem. Framtida frågor, processer och strategier pausas och läggs på hyllan för att så småningom tas ner och dammas av för hantering. Men vilka HR-relaterade processer har vi framförallt stoppat nu under pandemin?

Rätt svar på det är allt som rör löneprocesser, kompensationsutveckling, bonusar och andra trevliga förmåner som vi annars ser som självklara och väntar fint på oss, antingen i en lönerevisionsmånad eller som process ifall man inte är kopplat till ett kollektivavtal.

Ekonomiskt osäkert läge
Att detta har fått avvakta, strypas eller skippats finns det självklart en stor förståelse för i de flesta bolag givet att man parallellt har mist kollegor, gått in i korttidsarbete eller i värsta fall fått lägga ner delar av sin verksamhet. I somras kom även besked om att Sveriges PVI (produktionsvärde index) minskat med 8,5 % jämfört med tidigare år. Så den ekonomiska krisen är ett faktum, trots att Sveriges fall anses som milt jämfört med många andra länder i Europa som har betydligt kraftigare fall.

Trots att Covid-19 troligtvis kommer ge många år av ekonomiska negativa effekter står nu många verksamheter ändå framför frågan kring hur just avtalsrörelsen eller den lokala strategin för Comp & Ben ska hanteras. Denna process börjar sakteligen knacka på dörren till ledningen och många av de medarbetare som har sitt jobb kvar och som kanske snarare har jobbat mer än någonsin under vårens kris ställer sig frågan, vad händer nu?

Avvaktande avtalsrörelse
På central nivå, efter en långvarig paus, ser vi nu en start i positioneringen mellan partnerna som reglerar löneutvecklingen för drygt 2,8 miljoner löntagare. Vi får höra att den kommer igång i oktober med mål att sluta avtalen i december, med troligtvis små, om några, justeringar att vänta.

Men hur gör verksamheter som inte är bundna av kollektivavtal, där löneprocessen stängdes ner under våren utan vidare kommentarer? Eller verksamheter som har en inbyggd process med bonusar som rullat på, kanske lite väl självmant, under de goda tiderna? Kommer medarbetare söka sig bort, tappa motivation eller göra ett sämre jobb framåt om vi nu inte har ekonomisk kraft att möta dessa tidigare förväntningar? Kanske är det ett bra läge att våga tänka nytt kring ersättningsmodeller generellt?

Hitta andra belöningsmodeller
Givet det ekonomiskt osäkra läge som många bolag befinner sig i just nu, är det snarare dags att ställa sig frågan; vad är det som verkligen driver och engagerar medarbetare hos oss? Kanske är det inte den årliga höjningen av lönen eller den där bonusen? Frågan är om det kanske är helt andra drivkrafter som gör att din medarbetare stannar och är motiverad; som till exempel syftet med er verksamhet eller vad medarbetaren faktiskt bidrar med till samhället eller en trevlig kultur där många trivs? Eller, måste vi kalkylera för ett stort personaltapp om vi stryper löneutvecklingen och bonusutbetalningar ett år?

Hur gör andra, vilken benchmark finns det i min bransch? Hur kommunicerar man kring dessa frågor till organisationen? Självklart finns inget direkt svar på dessa frågeställningar men vår erfarenhet säger att de bolag som har en aktiv strategi för Comp & Ben och som inte reagerar reaktivt kommer ha ett försprång i dessa frågor för att inte stå handfallen och reaktiv.

Hur tänker du? Dela gärna med dig av din klokskap, ring mig eller kommentera så tar vi en dialog!

Micaela von Hofsten, Teamchef på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!