Coachande ledarskap: Tips för att bli en coachande ledare

19 April 2021

Som chef varierar du säkert ditt sätt att leda dina medarbetare utifrån arbetsuppgifter, vilka egenskaper dina medarbetare har och i vilken utvecklingsfas din organisation befinner sig i. Åsa Lundquist Coey, PhD i Management, har i sin forskning renodlat fyra kompetenser som ledare växlar emellan. Vilka kompetenser är dina styrkor?

Ledarskapets 4 kompetenser

  • Chefa – att sätta upp tydliga ramar, säkerställa resultat, delegera och sätta mål
  • Leda – ett vara en förebild, kunna inspirera till gemensamt mål
  • Coacha – att lyssna och ställa öppna frågor som stärker medarbetarnas självledarskap och ökar deras egen motivation.
  • Vara medmänniska – att lyssna empatiskt, skapa tillit och en kultur av att våga göra fel

I distansledarskapet har man sett att förhållningssättet i coachande ledarskap främjar starka team. Lena Lidh Falkman på Handelshögskolan har forskat i digitalt ledarskap och hon sammanfattar det på ett enkelt sätt: 

  • att ställa frågan – Hur mår du? Och verkligen vänta in svaret. Dvs använda coachande färdigheter såsom öppna frågor och ett gott lyssnande
  • att vara ännu tydligare med förväntningar och mål. Och coacha medarbetare till att nå dem.

Vad innebär det att coacha?

När jag frågar ledare om de använder den coachande kompetensen säger nästan alla att de gör det. Men när de beskriver hur de gör så visar det sig rätt snart att det är goda råd om hur medarbetarna ska lösa olika uppgifter. Att ge råd är inte att coacha. För att beskriva vad coaching är så kan vi jämföra det med närliggande roller. Vi kan tänka oss att vi ska lära en person att cykla.

En terapeut  – kommer att få personen att våga prata om sina rädslor eller farhågor med att cykla

En konsult  – kommer att förklara hur man cyklar

En mentor – kommer att hoppa upp på cykeln och visa hur man gör när man cyklar

En coach – kommer att uppmuntra personen att hoppa upp på cykeln och börja cykla själv. Coachen kommer även springa bredvid cykeln tills personen har lärt sig att cykla alldeles själv.

Varför ska jag som chef jobba med coachande ledarskap?

  • För att höja motivationen hos medarbetarna – Motivationen kan svikta när det är för lite kontakt mellan kollegor. Känslan av samhörighet är svårare att få till i distansarbetet. Kittet som uppstod vid kaffemaskinen måste skapas i fler enskilda samtal och möten som är fokuserade på relationsskapande. Att ställa öppna frågor och lyssna in varandra är själva grunden för att stärka kittet mellan kollegor.
  • För att öka känslan av tillit i gruppen – Att lyssna empatiskt och nyfiket så att alla i gruppen, inklusive du som ledare vågar berätta om utmaningar och ställa ”dumma” frågor. En grupp som känner tillit till varandra är mer kreativa och lösningsorienterade.
  • För att höja självledarskapet hos medarbetarna – Coaching handlar om att tro att varje människa har förmågan att hjälpa sig själv och vara ansvarig i sitt eget liv. När vi ställer öppna frågor som Vad? Hur? När? Eller ber medarbetarna att: – Berätta mer! – så får personen möjlighet att genom dina frågor och ditt lyssnande reflektera och resonera sig fram till en egen lösning på utmaningen. Det ökar självkänslan och motivationen att handla utifrån den egna uppsatta planen. Din roll som coach är att genom frågor leda processen framåt medan medarbetaren själv får komma fram till hur och vad som ska göras för att nå det uppsatta målet.

Så här kommer du igång med ditt coachande ledarskap:

Coaching passar därför utmärkt när vi vill att medarbetarna ska vara självgående och nå sina mål och delmål. Coaching handlar också om att tro att varje människa har förmågan att hjälpa sig själv och vara ansvarig i sitt eget liv. Om du som ledare vill utveckla din coaching så är det här två av det viktigaste färdigheterna för att få en person att komma till insikt om hur hon ska nå sitt uppsatta mål.

Coachande ledarskap genom aktivt lyssnande

Lyssna globalt på personen som pratar, dvs lyssna även på känslan bakom orden, tonläget, taltempot, hållningen, energin i kroppen och blicken. Medarbetaren kanske bär på något mer än det som sägs? Håll tillbaka egna reflektioner, lösningar och kommentarer, ge inga råd. Lyssna fokuserat och med en öppen nyfiken inställning, döm inte.

Coachande ledarskap genom kraftfulla frågor

Ställ inte slutna frågor, som kan besvaras med ja eller nej. Exempelvis – Kan du utföra uppgiften? Ställ istället en öppen fråga – HUR kan du utföra den? Det gör att medarbetaren får en möjlighet att formulera sig och beskriva sitt tillvägagångssätt och komma fram till den för personen ifråga bästa sätt att lösa uppgiften på. Så, ställ öppna frågor och lyssna in svaret – Vad vill du få ut av uppgiften? När vill du vara klar? Hur ska du lösa problemet? Var hämtar du inspiration till presentationen? Vem vill du samarbeta med?

Coachande ledarskap är ett förhållningssätt handlar om att tro att varje medarbetare har förmågan att hjälpa sig själv till att nå uppsatta mål.

Vill du veta mer om hur du blir en coachande ledare? Wise Consulting skräddarsyr utbildningar inom coaching för att de ska passa utifrån din organisations behov.

Sophie Tolstoy Regen, ledarutvecklare och kommunikationscoach på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!