Intervju

Att stärka företags förändringsförmåga - Wise Consultings expansionsplaner i Göteborg

Mars 2024

I en värld där ständig förändring är det enda vi kan ta för givet, befinner sig HR i förarsätet när det gäller att navigera och rusta medarbetare och företag genom både osäkerhet och möjligheter. Vi på Wise Consulting står mitt i den här utvecklingen och dubblerar vår konsultstyrka i Göteborg för att möta den växande efterfrågan på HR-kompetens och skapa konkurrenskraft.


Möt Claes Berggren och Anette Hartlin, våra Quality & Growth Managers i Göteborg, som delar med sig av Wise Consultings expansionsplaner och hur vi på Wise Consulting kan bidra till och stärka företagens förändringsförmåga. Med fokus på det mänskliga arbetslivet berättar de passionerat om vikten av att skapa rätt förutsättningar för medarbetare och företag att hållbart prestera över tid.

Anette, du har nyligen tillträtt rollen som Quality & Growth Manager hos Wise Consulting och är en viktig del av vår satsning. Berätta lite kort om din bakgrund och vad som lockade dig till rollen och till att arbeta på Wise Consulting?

- Jag har arbetat som chef och ledare i många år och har en bakgrund inom retail-branschen, och har i grunden en personalvetarutbildning. Det som lockade mig till att söka till Wise Consulting är för att det är ett bolag som alltid har stått för hög kvalitet och kompetens hos alla som arbetar inom bolaget. Att få möjligheten att arbeta med de här individerna, kombinerat med mitt intresse för HR och en kommersiell inriktning, ser jag väldigt mycket fram emot. 

Claes, berätta mer om rollen som du och Anette har – Quality & Growth Manager? 

- Kort kan man säga att vi i våra roller hjälper dig som kund att växa med hjälp av de kompetenser som vi på Wise Consulting kan erbjuda. Med vår långa erfarenhet inom HR från olika branscher vet vi vilka utmaningar du som kund kan möta. Med det i åtanke rekryterar vi skickliga och erfarna HR-konsulter som kan stötta i era utmaningar.
Vi betraktar oss själva som speaking partner med våra kunder för att matcha rätt HR-konsult till rätt uppdrag. Det handlar mycket om att vara lyhörda och måna om våra konsulters önskemål och hjälpa dem i deras utvecklingsresa.

Hur ser ni på den ökade efterfrågan på HR-kompetens i Göteborg, och hur tror ni att trenden kommer att utvecklas på kort och lång sikt?  

- Näringslivet i Västsverige är tätt sammankopplat med omvärlden och extremt konkurrensutsatt. Att kunna attrahera, behålla och utveckla kompetens är avgörande för att fortsatt kunna konkurrera och vara relevanta. Det har företagen här i Väst förstått och vi ser fortsatta investeringar i människors kompetens och förmåga att förändras och utvecklas. Här kan vi med våra konsulters både breda och specialiserade kompetens göra enorm skillnad genom att snabbt få rätt saker att hända i organisationen, säger Anette Hartlin.

Vad är det som gör att Wise Consultings HR-konsulter sticker ut?

- Genom vår mångåriga erfarenhet inom branschen vet vi vad som krävs för att trivas och lyckas bra i rollen som HR-konsult. Att vara konsult är ett yrke som kräver vissa egenskaper och kompetenser för att kunna bidra på bästa sätt hos våra kunder. Utifrån det väljer vi noggrant ut våra konsulter, vilka har med sig en bred erfarenhet från olika branscher. Det ger kraftfull benchmark-effekt när de tillsammans med sina kolleger tar sig an sina uppdrag, säger Claes Berggren.

Vilken roll tror ni att er erfarenhet och kompetens kommer att spela när det gäller att stötta företag i Göteborg med deras förändringsresor och HR-utmaningar?

- Vi har över tjugo års erfarenhet från att hjälpa våra kunder att lyckas med sina förändringsresor genom vår samlade kompetens inom HR och det som gör organisationer framgångsrika. Det som är unikt för oss är att när du anlitar en HR-konsult från Wise, får du samtidigt tillgång till hundra konsultkollegors kompetens och erfarenhet. Vilket gör att du som kund kan känna dig fullständigt trygg med att vi tillsammans kan lösa uppgiften, oavsett vad utmaningen handlar om, berättar Anette Hartlin.

Hur planerar ni att växa och utveckla er verksamhet i Göteborg, och vilka strategier kommer ni att använda för att attrahera och behålla talang inom HR-branschen? 

- Vi kommer att växa med både egna anställda konsulter samtidigt som vi har ambitionen att fördjupa samarbetet med samt expandera vårt partnernätverk med skickliga HR-konsulter i Västsverige. Vår ambition är att vara det självklara valet när det gäller både generell och specialiserad kompetens inom HR, såsom organisationsförändringar, arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringsärenden, omställning, HR och AI, säger Claes Berggren.

Kan ni dela med er av några framgångsrika projekt eller initiativ ni har drivit tidigare som har bidragit till att stärka företags förändringsförmåga och kultur? 

- Vi har framgångsrikt genomfört flera initiativ som har varit avgörande för att stärka företags förändringsförmåga och kultur. I flera uppdrag har vi gått in i organisationer som saknade etablerade HR-processer. Genom att skapa och implementera skräddarsydda HR-processer har vi lagt en solid grund för HR-arbetet, vilket inte bara möjliggjort en effektivare personalhantering utan också stöttat organisationens övergripande strategi och tillväxt.
Något som ofta genomsyrar våra uppdrag är att hjälpa våra kunder att lyckas med sina förändringsprojekt genom att skapa engagemang för att jobba med både kommunikation, ledarskap, kultur och struktur för att få till rätt beteenden i organisationen. Oavsett om det handlar om organisationsförändringar, flytt av ett centrallager, sammanslagningar av bolag eller enheter eller nedläggning av en fabrik. 
Våra insatser har inte bara handlat om att hantera förändringar på ett operativt plan utan också om att skapa och förstärka en kultur av anpassningsförmåga och innovation. Genom att kombinera vår erfarenhet inom HR med en strategisk syn på företagskultur har vi lyckats skapa långsiktiga, hållbara förändringar som har gynnat både individer och organisationer, berättar Claes.

Hur ser ni på er roll kopplat till ambitionen att skapa ett mänskligare arbetsliv, och vilka konkreta åtgärder kommer ni att vidta för att främja detta mål?

- Vi drivs av vår ambition att förbättra framtiden för människor och organisationer. Det uppnår vi genom att lyssna på och förstå våra kunders behov och att hjälpa dem hantera utmaningar både på kort och lång sikt. Vårt kompetensområde inom HR fokuserar på att sammanfoga strategi (tydligt kommunicerad färdriktning), kultur (främjande av rätt beteenden som bygger både organisationen och ett starkt medarbetarengagemang) samt strukturer (arbetsrätt, processer, rutiner) för att optimera prestationen hos medarbetare, chefer och team, säger Anette.

Intervjuad av:
Fredrik Färm, Head of People & Culture samt vice vd på Wise Consulting

 

Ta reda på hur Wise Consulting kan hjälpa dig

Vi erbjuder lösningar inom HR interim. Oavsett vilka behov och utmaningar ni står inför, så matchar vi er med en erfaren HR-konsult som har rätt kompetens och erfarenhet för att möta era specifika utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!