Att onboarda en konsult på distans – enklare än du tror!

16 April 2020

Hur går det till att börja ett nytt uppdrag som HR Business Partner i tider när man inte träffar sina nya kollegor? Förvånansvärt bra! Det vet vi på Wise Consulting, som löpande går in på olika bolag som HR-konsulter. Vi hann fånga vår erfarna konsult Carolina Granström, som mitt under Coronakrisen klev in i ett uppdrag på bolaget Euro Accident som ville stärka upp sin HR-avdelning.

Hur funkar det egentligen att kliva ombord på ett uppdrag helt på distans?
Det går väldigt bra! Jag och mina kollegor är tränade i att snabbt navigera och sätta oss in i komplexa och geografisk utspridda organisationer där fysiska träffar sällan är självklara. Även att navigera i t ex. nya datasystem, organisatoriska strukturer och ta kontakt med många nya människor är självklart för oss som konsulter. Dessutom har Euro Accident en fin grundstomme i deras introduktion som jag fått ta del av vilket gett mig en bra plattform och överblick att starta från på bara några dagar.

Hur gick denna onboarding till och de praktiska frågorna?
Jag fick en överlämning och överblick via digitala möten och telefonkontakt samt tillgång till tekniska verktyg. Därefter visste jag vilka frågor som var aktuella och vem som var ansvarig. På så sätt kunde jag säkerställa ett övergripande nuläge med respektive chef i samtal från dag ett.

Hur säkerställer du att du tillför värde och kommer in i de grupper du ska jobba med?
För oss som konsulter är det viktigt att alltid börja med att skapa relationer med de chefer och ledningsgrupper som vi jobbar med. Det är startpunkten för ett framgångsrikt samarbete. Utifrån detta samarbete utgår jag alltid från nuläge och riktning, och det gör jag genom att ha en  strukturerad och genomtänkt plan i mina samtal så att de direkt kan leda till något mer konkret.

Det kan tex vara att tydliggöra vad jag kan bidra med i samarbetet, men även delge de spaningar jag redan tidigt har sett i uppdraget och hur jag kan bidra till att utveckla och stödja kunden i dessa frågor. Utöver ledningsgruppen jobbar jag nära alla andra chefer i organisationen så att vi tillsammans bidrar och jobbar mot samma mål och på sätt skapar tydlig effekt.

Beroende på uppdragets natur så jobbar vi som HR-konsulter självklart olika, men gemensamt har vi stor erfarenhet av att komma till nya organisationer och situationer. Vi ser till att ta oss snabbt fram på olika arenor för att tillföra värde.

Vilka tips har du till andra som har behov av konsultstöd i dessa tider men kanske tvekar?
Jag tycker absolut att du ska ta in hjälp när du tex behöver stärka upp med ny kompetens eller tillfälligt stöd. Det kan ju vara så att du har ett speciellt behov nu kopplat till Covid-19, eller att det är projekt eller processer som behöver säkerställas eller att titta på lösningar som man kan behöva längre fram. Vi jobbar ofta också som bollplank till våra kunder. Med en Wise-konsult får du också så mycket mer än bara händer och huvud. Vi konsulter har ett otroligt fint samarbete oss emellan, så även om vi kanske är ensamma på uppdrag så har vi alltid våra kollegor nära till hands som är villiga att bolla och dela med sig av sina erfarenheter. Det är verkligen en av våra superkrafter!

Carolina Granström, HR-konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!