Att leda en mångkulturell organisation mot tillväxt

16 November 2020

Många företag säger idag att de arbetar med mångfald, de har diversity. Flertalet forskare anser också att organisationer som präglas av mångfald har lättare att anpassa sig till förändring. Att de har en bättre förmåga att lösa problem och en högre grad av kreativitet. Samtidigt menar många att mångfald orsakar konflikter, leder till en minskad känsla av lojalitet och påverkar arbetsprestationer negativt.

Denna dubbla effekt av mångfald tyder på att det finns yttre faktorer som påverkar resultatet av heterogena arbetsgrupper. En sådan avgörande faktor är ledarskapet. Ett fungerande ledarskap har visat sig kunna optimera effektiviteten och minimera konflikter i en organisation. Exempelvis genom att göra så uppgiftsorienterade konflikter blir en produktiv process och samtidigt säkerställa att emotionella konflikter inte får nedbrytande effekter på teamets sammanhållning.

Såhär kan du som chef rannsaka ditt ledarskap, dig själv och leda en mångkulturell organisation mot tillväxt:

Rekrytera med kompetens i fokus

Mångfald är en förutsättning för att klara av framtida rekryteringsbehov. Bli medveten om omedvetna fördomar kring t.ex. ålder, erfarenhet, bakgrund, namn och kön. Genom att sätta kompetensen i fokus kan du som chef se bortom subjektiva faktorer och skapa mångfald naturligt.

Öka din kompetens som chef

Ta del av gällande lagstiftning och DOs (Diskrimineringsombudsmannen) arbete för att motverka diskriminering. Aktiva åtgärder är ett bra verktyg för att konkret kunna arbeta förebyggande och främjande för alla medarbetares lika rättigheter och möjligheter i din verksamhet.

Bli medveten om din egen ledarstil

Det är vanligt att man tror att ens ledarstil är universell när man egentligen har en typiskt svensk ledarstil utan att ha tänkt på det. Genom att bli medveten om sin egen ledarstil och på vilket sätt ens medarbetare uppfattar den överbygger man gapet mellan självbild och medarbetarnas bild. Det är den insikten som är verklig interkulturell kompetens.

När man som ledare förstår vilka kulturella skillnader som finns kan man också anpassa sig och sitt ledarskap. På så sätt känner sig medarbetarna mer bekväma, mindre frustrerade och mer villiga att hjälpas åt för att minska konflikter kopplade till kulturella skillnader.

Involvera alla medarbetare på arbetsplatsen

Även om man som chef har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, så måste alla ta ansvar för att skapa en arbetsplats där alla kan trivas och som är fri från diskriminering. Som ledare kan detta betyda att vara lyhörd, nyfiken och hålla igång en diskussion i arbetsgruppen som gör att alla får komma till tals och respekten för varandras olikheter bibehålls.

Till sist…

  • Olikheter gör det möjligt för varje anställd att bidra med sina unika erfarenheter till arbetsplatsen och påverkar därigenom företagets tillväxt positivt
  • Ledare som vågar arbeta aktivt med mångfald har större chans att skapa innovationskraft inom sin arbetsgrupp och öka samarbetet mellan medarbetarna
  • Mångfald i en organisation förbättrar kundrelationerna eftersom kunder gillar företag som de kan relatera till

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med ledarskap- & mångfaldsarbeten! Vi går in i uppdrag i både olika omfattning och tidsperioder utifrån vad du som kund behöver. Vi har god erfarenhet att arbeta med både mindre och större verksamheter.

Annika Mårtensson och Sara Sjöholm Ericson, HR-konsulter på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!