Artikel i Svenska Dagbladet, Hållbara Företag

Till vilken ordklass hör egentligen ordet affärsplan?

Enligt ordlistan är affärsplan ett substantiv men Anders Klevard, chef för strategiska tjänster på Wise Consulting, menar att affärsplan bör ses som ett verb. För att uppnå de resultat man strävar efter med affärsplanen behöver man som bolag agera – vilket görs genom att förändra och utveckla beteenden hos ledare och medarbetare. I en artikel för Svenska Dagbladets bilaga Hållbara Företag delar Anders sitt resonemang.


Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv är affärsplanen menad som ett hjälpmedel för att tänka ut hur man som bolag ska kunna vinna mot sina konkurrenter, detta i vetskap om att de försöker göra exakt samma sak mot dig. Ser man det istället ur ett organisationsperspektiv är affärsplanen ett riktmärke för vilka vägval bolaget behöver göra för att nå ett visst resultat. I slutändan måste en affärsplan således frammana en vilja att göra något annorlunda för att uppnå förbättrade resultat. Denna aspekt, själva förverkligandet av affärsplanen, ges alldeles för lite utrymme. Samtidigt som vi inser att affärsplanen är helt värdelös om vi inte genomför den.

Den minsta gemensamma nämnaren i allt strategiarbete är beteenden. Så länge er strategi inte säger att ni ska göra exakt samma sak imorgon som ni gör idag innebär den därmed beteendeförändring, säger Anders Klevard.

Idag menar majoriteten av alla bolag att de anställda och deras kompetens är deras viktigaste resurs. Inställningen till trots råder en stor kompetensbrist gällande mänskligt beteende och vilka principer mänsklig utveckling bygger på. Anders Klevard påpekar att förbättrade resultat uppnås genom att lära chefer och medarbetare nya, smartare och mer effektfulla beteenden.

– I matematiken finns en överenskommelse om att det som är skönhet är enkelhet. För Wise Consulting är enkelheten beteenden. All förändring är beteendeförändring. Nyckeln till att bli en framgångsrik organisation är alltså inte att formulera rätt strategi utan att skapa en tydlig koppling mellan strategi, förändring och beteende i hela organisationen, avslutar Anders Klevard.

Se artikeln här! 

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.