Vässa din HR-strategi – 7 tips

30 januari 2020

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Vässa din HR-strategi – 7 tips

I en föränderlig värld är det viktigt att som HR ta sig tid och lyfta blicken då och då. Är vi på väg åt rätt håll? Stöttar vi affären på bästa sätt? Jobbar vi med det som ger mest värde? Gör vi verklig skillnad?

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår, bli uppäten av det dagliga operativa arbetet, inte ta sig tiden att verkligen reflektera över riktningen och släcka bränder. Känner du igen dig? Då kan det vara dags att fräscha upp din HR-strategi för att få en bättre överblick över ditt nuvarande och kommande arbete.

Så här kan du tänka när du ska lägga upp en HR-strategi

Organisationer ser olika ut och fungerar olika. Det finns inte EN lösning som funkar för alla. Ta fram ett upplägg som DU tycker funkar och gillar. Här delar jag mina tankar och hoppas att du kan använda något av detta i ditt arbete. Så här ser mitt upplägg ut:

1. Vad gör vi idag?

  • Kartlägg HR-arbetet som görs idag utifrån den klassiska ARUBA-modellen. Modellen ser över varje område (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla). Jag skriver ned vad vi arbetar med för aktiviteter/arbetsuppgifter under respektive del. Aktiviteterna delas in efter om de är administrativa, operativa eller strategiska (långsiktiga) arbeten. På så sätt får jag en bild över vad vi jobbar med idag och ser ganska snabbt var vi har vårt fokus. Prova att byta ut ”Behålla” om du vill utmana den klassiska modellen. Vi har även tagit fram en ny modell som vi gärna delar med dig om du är nyfiken på att prova något nytt. 

2. Vart ska vi?

  • Titta på omvärlden. Hur ser den ut? Vad händer idag? Hur påverkar den vår organisation? Det kan vara samhällsutveckling och politik, ny teknik, intressanta forskningsrön inom beteendevetenskap eller något helt annat. För mig handlar det inte om att följa varenda trend, utan om att omvärldsbevaka samtidigt som jag har fokus på vad som kan addera värde för organisationen.
  • Titta på organisationen. Vart är verksamheten på väg, vilka är målen? Vilka är de affärsmässiga utmaningarna? Hur ser vår kultur ut och leder den oss åt rätt håll? Jag reflekterar över det här, och så intervjuar jag delar av ledningsgruppen för att få ett bredare och djupare perspektiv.

3. Vad ska vi göra för att nå dit?

  • Ta fram ARUBA-modellen igen och ringa in vilka övergripande områden som HR särskilt behöver jobba med långsiktigt utifrån inputen ovan. Krävs det omtag kring kultur- och värdegrundsfrågor (som jag ser som själva basen i vårt arbete)? Eller är det andra områden som behöver fokus? Det blir min kompass i det fortsatta HR-arbetet, min HR-strategi. Jag sätter också upp konkreta aktiviteter som leder mot det övergripande målet. Här är det fokus på sådant som faktiskt adderar värde (och givetvis eventuella andra delar som vi måste utföra, t ex för att följa lag- och avtal). Allt annat läggs åt sidan.
  • Titta inte bara på innehållet i HR-arbetet, titta på HR-funktionen också. Har vi rätt kompetens, är vi rätt organiserade och jobbar vi så effektivt som möjligt? Det kan också behövas skruvas på.
  • Förankra med ledningsgruppen så alla har samma syn på vart vi ska och vad vi ska göra. Jag gör det inte för att få godkännande för varenda HR-aktivitet vi planerar att göra, utan för att vi behöver ha en samsyn kring den övergripande riktningen och HR:s roll i organisationen.

4. Följ upp och tänk om

  • Det är så lätt att halka lite snett. Följ upp arbetet med jämna mellanrum och se till att du fortsätter jobba mot det målet du satt upp. Ta dig tid att reflektera. Men följ inte bara upp, utan tänk om ibland också. Världen förändras, affären förändras, och vi behöver justera vår HR-strategi för att hänga med. Det är bra att skruva på HR-arbetet med jämna mellanrum.

Nu hoppas jag att inspirerat dig i någon del, men om du känner att det är svårt att göra eller svårt att hinna, rekommenderar jag att du tar hjälp av en HR-konsult, eftersom en konsult verkligen kan bidra i detta arbete. Med ett utifrånperspektiv och en passion för affärsnära HR är det lättare att ge input som skapar mervärde. Vad har du för erfarenheter? Hur lägger du upp ditt arbete? Hör av dig, jag är nyfiken.

Linda Meri arbetar som HR-konsult på Wise Consulting.

Group-3

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.