Vad vill Arbetsmiljöverket säga med den nya AFS:en?

09 juni 2021

Insikter & kunskap | Vad vill Arbetsmiljöverket säga med den nya AFS:en?

Jag tror att Arbetsmiljöverket genom den nya AFS:en om arbetsanpassning försöker säga oss något viktigt. Visst, visst, arbetsanpassning ÄR viktigt och det ska vi beröra, men det är också något annat. Vi återkommer till det, men först, låt oss titta på vad den nya AFS:en egentligen handlar om.

Arbetsmiljöverkets FörfattningsSamling (AFS 2020:5) om Arbetsanpassning ersätter AFS 1994:1 om Arbetsanpassning och Rehabilitering från och med 20210601. Rehabilitering är borta eftersom det regleras i Socialförsäkringsbalken och inte i Arbetsmiljölagen. Borta är också information om ”Alkohol och andra berusningsmedel”, men det betyder inte att arbetsgivarens ansvar för att ha rutiner att hantera detta är borta. Det är fortfarande en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Så, nog om det. Är det något nytt i föreskriften då? Mer än tidigare betonar den vikten av förebyggande arbete.

Fokus i Arbetsmiljöverkets nya AFS är följande:

  • Arbetsgivaren behöver ha ett arbetssätt där man fångar upp behovet från medarbetaren. Här betonas vikten av dialog mellan chef och medarbetare.
  • Rutiner för att ta emot informationen (vem ska göra det och vad ska hända med informationen?).
  • Genomföra och följa upp arbetsanpassningen och låta medarbetaren vara delaktig i arbetet.

Jag tycker att det är tydligt att den nya föreskriften är en anpassning till den utveckling vi ser i arbetslivet. När den senaste AFS:en kom 1994 hade inte ens Internet lanserats för den breda allmänheten. Idag ser vi mycket större utmaningar med balans mellan arbete och fritid, inte minst med digitaliseringens intåg, och den psykiska ohälsan är mer omfattande. I tidigare AFS stod att ”Målet bör vara att hitta ett gemensamt system för skadeförebyggande åtgärder genom anpassning av arbetet och efterhjälpande åtgärder i form av arbetsanpassning och rehabilitering”. Dagens arbetsmiljöarbete handlar mycket mer om friskfaktorer och att främja hälsa snarare än att vara skadeförebyggande, även om det såklart är en viktig hörnsten.

Vad försöker Arbetsmiljöverket förmedla?

Jag tror att Arbetsmiljöverket, på sitt knastertorra och akademiska vis, försöker säga att arbetsgivarna ”fasen måste skärpa sig”. Har ni verkligen koll på vad som får medarbetare att må bra? Finns kunskapen om hur ni ska integrera arbetet med ”Employee experience”-processen med arbetsmiljöarbetet? Har cheferna PÅ RIKTIGT kunskap, förmåga och resurser att fånga upp medarbetarnas behov.

För att lyckas i det här arbetet gäller det att ta ett helhetsgrepp kring arbetsmiljöarbetet, att integrera det i varje process som redan pågår på arbetsplatsen. Det behöver inte vara ett jättejobb, det handlar bara om att göra det på ett smart sätt, och ett lite roligare sätt. Vi hjälper er gärna att undersöka hur ni gör det på bästa sätt.

Tommy Nederman, HR konsult på Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Så löser du konflikter på jobbet

Konflikter som hanteras i god tid och på rätt sätt har bättre förutsättningar för att...
Läs mer här!
Blogg

Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

För att arbetsmiljön ska vara god behöver vi ha trygga och välmående chefer. Här följer...
Läs mer här!
Blogg

Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

Vi listar 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det...
Läs mer här!
Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.