Vad händer med Performance Management?

17 november 2015

Insikter & kunskap | Vad händer med Performance Management?

Funderar du på att implementera Performance Management, prestationsstyrning, i din organisation – eller funderar du på att överge det? Hur ska vi förhålla oss när förändringsvindarna blåser inom området, då flera ledande företag har förnyat sina koncept kring prestationsstyrning?

Performance management etablerades redan under 60- och 70-talet i USA men kom till Sverige som koncept långt senare. Det är fortfarande långtifrån alla företag och organisationer har anammat konceptet fullt ut. Svenska företag har snarare präglats av den svenska modellen, med mål- eller medarbetarsamtal, som har ett större fokus på medarbetarens utveckling och mål och mindre på formell prestationsvärdering.

Det är just prestationsvärdering och betygsättning som blivit synonymt med Performance Management, särskilt i amerikanska bolag där prestationsvärdering verkar ha blivit mer centralt än medarbetarens motivation och drivkrafter. Det är också anledningen till varför Deloitte, ett av världens största företag inom ”professional services”, genomför en omfattande ändring av sitt koncept kring Performance Management. Enligt Deloitte kostar traditionell Performance Management mer än det smakar.

Det är för omfattande och tidskrävande och driver inte prestation i tillräcklig utsträckning. Deloitte vill, för att beskriva det kortfattat, sluta med årliga prestationsvärderingar och ersätta dessa med en bättre, mer frekvent och mer framåtblickande dialog mellan chef och medarbetare. Deloitte vill se chefen som coach och inte som ”utvärderare” och att varje medarbetare tar ansvar för sin prestation.

Det är uppenbart att denna förändring är en reaktion på att ”systemet” tagit över, att processen som skulle driva prestation egentligen inte gör det och att chefer i organisationer med traditionell Performance Management helt enkelt har varit för upptagna med att gradera medarbetare och glömt det viktiga – alltså att skapa motivation och resultat genom dialog!

Men är den svenska modellen med mål- eller medarbetarsamtal så mycket bättre? Den har visserligen ett större fokus på dialogen mellan chef och medarbetare, men saknar enligt min mening ofta tydlighet i vad en medarbetare förväntas uppnå och likaså koppling till företagets mål- och affärsplanering. Det är inte heller ovanligt att chefer snarare ser dialogen som en tidsödande uppgift och ”ett måste” en gång per år – istället för en möjlighet att skapa motivation och förutsättningar för medarbetaren att lyckas nå önskvärt resultat.

När modeller blir för ensidiga, eller fokuserar i överkant på en sak, kommer behovet av något annat som betonar det motsatta. Jag tror att vi gör bäst i att lära av båda modellerna och skapa något som passar för varje unik organisation. En gemensam grund, oavsett modell, är dock ledarskapets oomtvistliga betydelse för att skapa mål och mening, hela tiden. Ingen process, formulär eller verktyg skapar detta – bara ledare med förmåga att visa riktning, skapa engagemang och förutsättningar för andra.

Lage Backlund, HR-konsult Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.