Vad är HR och varför bör du jobba med det?

16 februari 2021

Insikter & kunskap | Vad är HR och varför bör du jobba med det?

HR är en förkortning av personalavdelningen som kallas Human Resources. Ibland även kallat HRM som betyder Human Resources Management. Detta är ett uttryck som idag är vedertaget och som ersatt de tidigare begreppet personalavdelning inom företag och organisationer. Allt eftersom tiden har gått har ansvarsområdena utvecklats. Human Resources är ett samlingsbegrepp för vad som också kan kallas personalfrågor. HR har hand om allt från rekrytering, organisationsutveckling, arbetsmiljö till pension.

Varför är HR viktigt?

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och i dagens allt hårdare konkurrens gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga i fokus.

Human Resources använder sig av flera strategier för att ta tillvara på de mänskliga resurserna inom en organisation; resultatet blir en effektiv arbetsplats med bättre resultat. En av de viktigaste uppgifterna för en HR att se till att alla medarbetare trivs på arbetsplatsen, att de utvecklas och bidrar på rätt sätt samt att alla jobbar mot gemensamma mål. Det finns dock en del frågetecken om vad HR egentligen gör.

Genom att utveckla och skapa den bästa arbetsplatsen och titta på företagets övergripande vision istället för bara de regler och uppgifter som utgör det dagliga arbetet kan organisationen fokusera på förändring och tillväxt.

I och med att organisationer blir alltmer medvetna om behovet av att locka till sig och behålla de bästa personerna, i kombination med de något komplexa egenskaperna hos arbetstagarskydd och anställningsrätt, söker arbetsgivare ständigt kompetenta tillskott till sitt HR-team.

Arbetsuppgifter inom HR

HR-funktionen huvuduppgifter är att ansvara och driva verksamheten framåt genom strategiska HR-frågor om organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.  HR har alltså en mycket strategisk roll med att kunna säkra tillgången på den nyckelkompetens som krävs för att företag och organisationer ska kunna nå sina mål. Detta kan alltså innebär att attrahera, utveckla, engagera och utveckla kompetenta medarbetare. Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom dem.

Olika titlar inom HR

Beroende på hur stort ett företag är och hur många anställda det finns inom organisationen, kan ett HR team vara uppbyggda på olika sätt. Ett stort företag kan ha flera personer med olika ansvarsområden.

HR-ansvarig, HR-chef eller HR Manager

Det här är strategisk roll där du arbetar med organisationens övergripande affärsbehov. Fokus ligger på alla frågor som rör medarbetarna på arbetsplatsen.

HR Business Partner, HR-partner

HR-partner har du som uppdrag att implementera, driva och följa upp HR-processer i verksamheten. En HR Business Partner brukar per definition sitta med i ledningsgruppen  och arbetar med att ta ut riktningen, att fatta strategiska beslut och främja affären med humankapitalet som grund.

HR-specialist

En roll som fungerar som ett stöd för organisationens arbetsgivarfrågor.

HR-generalist

HR-generalist arbetar ofta med sake, som exempelvis arbetsrätt, kompetensutveckling, organisationsutveckling och rekrytering.

HR Administratör eller HR Assistent

Ofta är detta en ingångsposition inom HR. En person som arbetar inom dessa roller är ofta den första kontaktpunkten för alla HR-relaterade frågor. Som HR- administratör hanterar  man bland annat diverse administrativa uppgifter, utredningar av personalbehovet i organisationen/företaget, rekrytering, planering och utförande av anställningsintervjuer, kompetensutveckling och mycket mer.

Group-3

Vill du veta mer om hur vi kan utveckla HR på ert bolag? Kontakta oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.