Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

15 februari 2021

Insikter & kunskap | Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för 2020. Större bolag har sedan några år tillbaka även en skyldighet att upprätta en Hållbarhetsrapport i samband med denna.

Förutom upplysningar om hur företaget arbetar med ”Miljöfrågor”, ”Motverkande av korruption” och ”Respekt för mänskliga rättigheter”, ska även arbetet med den sociala hållbarheten beskrivas under rubriken ”Sociala förhållanden och personal”. Här ska företaget bland annat beskriva hur man arbetar med frågor som jämställdhet, arbetsvillkor och hälsa på arbetsplatsen. Hållbarhet är generellt en fråga där både medarbetare och kunder ställer allt högre krav på verksamheter. Även mindre företag som inte har ett lagkrav på sig att upprätta en Hållbarhetsrapport gör klokt i att ha en tydlig strategi och konkreta mål med sitt hållbarhetsarbete för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare.

Triple bottom line

Företagsledare har traditionellt fokuserat på det ekonomiska resultatet på den nedre raden – The bottom line. På senare tid har dock uttrycket ”triple bottom line”, fått ett allt större genomslag i verksamheter. Inte minst genom ett ökat fokus på FN:s sjuttonde globala mål för hållbar utveckling även i affärslivet. Uttrycket ”The triple bottom line” myntades redan 1994 av John Elkington, och syftar till att det finns ett värde för företag att inkludera och arbeta för social hållbarhet. Men även hållbarhet ur ett miljöperspektiv i tillägg till det ekonomiska fokuset i organisationen.

Stärker varumärke och ger effekt på sista raden

Ur ett HR perspektiv är detta förstärkta fokus på människorna i organisationen mycket välkommet. Det är ett arbete som rätt gjort stärker arbetsgivares varumärke, skapar nöjdare medarbetare och minskar personalomsättningen. Detta i sin tur genererar en ekonomisk lönsamhet då rekrytering, konflikter och sjukskrivningar kostar pengar och tar fokus från den ordinarie verksamheten.

Arbeta med social hållbarhet på alla plan

Arbetet med social hållbarhet kan och bör göras på många sätt- möjligheterna är många. Arbeta med mångfald i rekryteringsprocesser, jämställdhet i lönesättning och tillsättning av chefstjänster, hållbar arbetsmiljö genom att tillåta flextid och arbete hemifrån om möjligt. Se till att ni har en tydlig plan med aktiviteter för att kontinuerligt arbeta med er fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Verkar det svårt eller krångligt att komma igång? Här kan du läsa om hur vi kan hjälpa dig i ditt arbetsmiljöarbete. Du är också välkommen att kontakta oss direkt så kan du få hjälp av en av våra arbetsmiljökonsulter.

Annica Taban, Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer om social hållbarhet? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.