Transformation pågår – tillsammans är nyckeln till framgång!

14 december 2020

Insikter & kunskap | Transformation pågår – tillsammans är nyckeln till framgång!

Vilket år det varit! Ett år som genomsyrats av ett viktigt och avgörande ord – TILLSAMMANS. Beroendeförhållandet har blivit tydligt, mina val påverkar dig och dina val påverkar mig. Vi är helt avgörande för varandra, det blir helt enkelt bäst när vi samspelar. Omvärlden upplevs komplex och svårnavigerad. Behovet av transformation är tydligt. Det krävs ett nytt sätt att leda och styra, ledarskap på alla nivåer och nya strukturer som maximerar kollektiv kompetens. Men vart börjar en transformation egentligen?

Kollektiv kompetens

Det nya arbetslivet kräver nya sätt att leda och organisera, behovet av transformationen blir påtaglig. Tidigare gick det enklare att arbeta enskilt och sekventiellt beroende på arbetets utformning och karaktär. Nu driver komplexiteten behov av att arbeta mer tillsammans både i och mellan team. Det teambaserade arbetssättet blir allt viktigare, och är helt avgörande för företags framtid att skapa strukturer och kulturer som maximerar kollektiv kompetens. Många ledningsgrupper har läst ex Wheelan, Tuckmans, Lencioni, Schutz. Men faktum är på en direkt fråga att få faktiskt har varit en del av ett moget team med kollektiv kompetens som en kraftkälla. Snarare så beskriver flertalet erfarenhet av frustration och ineffektivitet av arbete i grupp (S. Wheelan).

Omvärlden må vara komplex men vi människor är desamma, flockdjur med behov att tillhöra. Där psykologisk trygghet är en viktig faktor för att kunna må bra och prestera på arbetsplatsen. Vi människor med våra enskilda unika talanger, styrkor, och förmågor. Gemensamt är att vi har ju en enorm drivkraft i oss. Att vilja lära och utvecklas, nyfikna på det som kan bli. Vi kan vara både modiga samtidigt som kan vi också bli rädda, osäkra och försiktiga. Vi mår bra av att vara en del av något större, att få ha nära relationer och tillhöra en grupp. Behovet av att bli bekräftad är stort. Att få vara viktig, betyda något och bli förmer tillsammans. Det skapar trygghet och ingjuter mod. Precis där, i navet av trygghet, tillsammans och att få vara viktig på riktigt – där ryms den kollektiva kompetensen. Men det är varken i strukturen, eller kulturen det börjar. Det börjar hos individer, närmare bestämt hos ledningsgruppen.

Ledningsgruppens uppdrag

Det grundar sig i ledningsgruppens mognad som team. Många ledningsgrupper består av individer som går på ledningsgruppsmöte med funktionsexpertis. Ledningsgruppsmötena är mest avrapporteringar, brist på lärande och användande av kollektiv kompetens. Det arbetas mest med ”toppen” på isberget. Avsaknaden är stor av viktiga komplexa dialoger ”under isberget”, förståelse för hur hänger det ihop egentligen. Jag skuggade en ledningsgrupp häromdagen på ett ledningsgruppsmöte där min slutsats var – ni hade möte, men ni möttes aldrig! Det blev knäpp tyst.

I ledningsgruppen fanns fantastiska individer. Men det räcker inte. Det krävs ett arbete för att bli ett team och i företaget vara ett integrerat medvetet arbetssätt av hur det ska gå till. En ledningsgrupps uppdrag är att hantera komplexa frågor där den kollektiva kompetensen är helt avgörande. En ledningsgrupp behöver vara ett team för att samlat kunna ha den kompetens som krävs utifrån sitt uppdrag. Det är helt avgörande att ha en viss utvecklingsnivå som ledningsgrupp för kunna att hantera de komplexa frågor som är på agendan. Annars tas beslut på fel problemnivå eftersom gruppen har fullt upp med det relationella. Med den enkla mänskliga förklaringen att behovet hos individerna i ledningsgruppen att få tillhöra gruppen och rädslan att sticka ut, hämmar viktiga strategiska dialoger att bli till.  Konsekvenserna av detta är enorma! Ett otroligt produktivitetstapp som ytterst påverkar hela organisationen och som i många fall hanteras på individnivå. Det sätts spotlight på individer som bra och dåliga. När det snarare finns förklaringar i det organisatoriska samspelet, på systemnivå. Ledningsgrupper behöver på riktigt börja agera och ta på allvar all den fina forskning och kunskap som finns om oss människor och gå från att dela upp och avgränsa till att istället sammanfoga och samverka.

Vilka är då de första stegen?

En transformation förutsätter att ledningsgruppen först tar ägandeskap för en stark och levande målbild. Att skapa klarhet i varför transformation, vart vi är på väg. Som ledningsgrupp behövs inte alla svaren, däremot klara principer som kan användas i eget agerande redan från start. En transformation är inte något yttre. Definitivt ingen plan! Det börjar på insidan, med dig själv, som ledningsgruppsmedlem. Att ni som ledningsgrupp börjar transformera er, utvecklar en mognad som team och inspirerar genom goda exempel. Det resultat ni har i företaget idag är en direkt spegling av ert värdeskapande som ledningsgrupp. Nya resultat kräver nya tankar, nya insikter och nya beteende. Att pröva nytt, vara sårbar och vilja utvecklas.

Det nya arbetslivet innebär nya möjligheter. Det ställer höga krav på oss ledningsgrupper. Förmågan att utveckla från traditionell styrning till dynamiska organisationssystem präglade av ett growth mindset. Att vi skapar ett system som på ett enkelt sätt möjliggör samspel och samarbete, där våra medarbetare kan ta till sig arbetsuppgifter utifrån viljan att ta ansvar och bidra med en kompetens. Att som ledningsgrupp leda en transformation innebär ett uthålligt, systematisk, metodisk och hypotesdrivet arbetssätt. Ledningsgruppen behöver ständigt utvärdera värdet av sitt arbete, själva ständigt lära, leda och utvecklas tillsammans med andra. Det nya innebär att släppa taget om den gamla traditionella styrningen som ofta präglats av kontrollen till förmån för en ledning som genomsyras av tillit, transparens och teambaserade arbetssätt. Lösningen på vår komplexa omvärld är mogna team med stora mandat med högt självledarskap som leder i alla dimensioner. Team som verkar i organisatoriska system som maximerar och möjliggör interaktion, lärande och samarbete. Där strukturer och kulturen samspelar och maximerar den kollektiva kompetensen.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med transformationsarbeten. Vi har en gedigen erfarenhet att leda transformationer utifrån agil approach och arbetssätt.

Jessica Thorén, ledar- och organisationsutvecklare på Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer om transformationsarbeten? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.