Tillit genom EACH-modellen!

29 januari 2019

Insikter & kunskap | Tillit genom EACH-modellen!

Om vi tittar på organisationstrender över åren kan vi se att trenden svänger mellan styrning genom tillit och styrning genom kontroll. De senaste åren har pendeln mer och mer lutat mot styrning genom tillit. När vi läser om företag som är framgångsrika, innovativa och som växer så det knakar, tycks den gemensamma nämnaren vara just en hög grad av tillit. Vi behöver t.ex. ha tillit till våra medarbetare för att de ska kunna nå sin fulla potential och till att våra medarbetare sköter sitt jobb när de jobbar någon annanstans än på kontoret.

Samtidigt har vi idag tillgång till enorma mängder data som gör att vi kan följa, kontrollera och analysera det mesta på våra arbetsplatser. Det kan därför vara svårt att hitta en bra balans mellan tillitsbaserad styrning och databaserad uppföljning.

Tillitsbaserad styrning, på riktigt?

Anders Ivarsson Westerberg, professor vid Södertörns högskola, som bl.a. forskar kring förändringsprocesser i organisationer säger; ”Om tillitsbaserad styrning ska fungera i praktiken, då måste den vara allvarligt menad. Man måste våga decentralisera ansvar och befogenheter. På riktigt”. (Artikel i Personal & Ledarskap 2018).

Dessutom kommer vi inte att se positiva resultat förrän efter några år, vilket gör det extra viktigt att hålla ut och tro på sin strategi. Det är lätt att falla för de ifrågasättande röster som pekar på bristen på resultat efter det första året och istället vill införa större kontroll och hårdare granskning.

Vi behöver alltså vara övertygade och uthålliga när det gäller att införa en organisation baserad på tillit. I grund och botten tänker jag att vi behöver ändra vårt synsätt och börja se på våra medarbetare ur ett annat perspektiv. Riktig tillit kan vi först uppnå när vi behandlar våra medarbetare som vuxna individer. När vi låter dem ta ansvar, växa med uppgiften och utvecklas.

PSST!! Lästips: ”Tillit – snack eller verkstad?”

Tillit genom EACH-modellen

Jag har fastnat för Lucy Adams (CEO på The Disruptive HR Agency) beskrivning av hur vi behöver behandla våra medarbetare. Hon har en modell hon kallar för EACH och som betyder att vi behöver se våra medarbetare (Employees) som Adults, Consumers och Humans.

Vuxen till vuxen (Adults)

Idag tar vi ofta en föräldraliknande roll, både som HR och ledare. Vi både curlar våra medarbetare och sätter evinnerliga gränser på en och samma gång. Kanske har ni också skickat ut mail till medarbetare där ni varnar för dåligt väder eller krånglande buss/tunnelbanelinjer. Kanske har ni även skapat nya policys för att få bukt med ett beteende som endast 0,01% av era medarbetare utvisar. Sammantaget skapar detta inte något bra underlag för en vuxen till vuxen-relation (för att referera till systemteori) och utgör inte heller någon bra grund för tillit. Vi behöver fundera över vad det gör med våra medarbetare när vi skapar regler och processer för att ha något att slå i huvudet på de ytterst få personer som gör något fel.

Se medarbetarna som kunder (Consumers)

HR och Marknad är inte så olika egentligen, det är ju mänskliga behov och beteenden vi arbetar med. HR kan dock lära mycket av hur Marknad tänker på och behandlar de människor som kommer i kontakt med varumärket. Om HR såg medarbetarna mer som ”consumers” (kunder) skulle vi förmodligen börja tänka och agera på ett lite annat sätt. Vi skulle t.ex. behöva skaffa oss mer och djupare kunskap om våra medarbetares intressen och behov, än vad en årlig medarbetareundersökning kan ge. Utifrån denna fördjupning kan vi sen analysera och dela upp våra medarbetare i olika grupper. Vi skulle förmodligen tvingas inse att vår ”one size fits all approach” inte alls fungerar på våra medarbetare i längden. Lucy Adams tycker att vi ska; ”Treat your employees as ready-made focus groups just waiting to be asked their opinion.”

Människorna (Humans)

I den snabbföränderliga värld vi lever i idag så kommer troligtvis de bolag som sätter människan i centrum, både i sitt ledarskap och sina HR-insatser att bli de mest framgångsrika. Det är de mänskliga inslagen av både sårbarhet och ett genuint intresse för andra människor, som skapar tillit. Människor som känner tillit till sina kollegor, sin chef och sin organisation har lättare för att hantera de förändringar som dyker upp och bättre möjligheter för att tänka och agera i nya, innovativa banor.

Så, vill ni skapa en riktigt framgångsrik organisation, se till att ni kommunicerar med era medarbetare som vuxna, har ledare som vågar visa sig mänskliga och lyssnar av medarbetarnas behov på riktigt. Då har ni tagit ett stort steg mot att skapa en tillitsfull organisation och framgången kommer om ni bara vågar hålla i.

Cecilia Ahrman Rasmussen arbetar med affärsutveckling inom HR och digitalisering.

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.