Tar du referenser på din chef?

03 november 2015

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Tar du referenser på din chef?

Det senaste året har 21% av arbetstagarna i Sverige bytt jobb. En undersökning visar att en av de främsta anledningen till det är att man varit missnöjd med den närmaste chefens ledarskap. (Personal & Ledarskap nr.4, 2015) När jag läser det undrar jag hur många av dem som tagit referenser på sin nya chef? Det vill säga, kvalitetssäkrat den nya arbetsplatsens ledarskap. Brukar du göra det? Kan man göra det? Självklart! På samma sätt som det är självklart att ta referenser på de man nyanställer borde det vara lika självklart att ta referenser på sin nya arbetsgivare.

Faktum är att den närmaste chefens ledarskap inte bara har betydelse för arbetstrivsel utan även har stor inverkan på den allmänna känslan av lycka i livet, visar årets Wise Happiness undersökning. Dåliga chefer gör oss olyckliga, och undersökningen visar att den som är olycklig/missnöjd på jobbet ofta även är olycklig privat, vilket såklart är ytterligare en faktor att säkerställa gott ledarskap.

Trendspaning ledarskap
Traditionellt sett har man ofta lyft specialister till chefspositioner. Ni vet, nästa steg på karriärstrappan. Men alla specialister är inte lämpade att vara ledare. Vi som jobbar med HR ser exempel på det hela tiden. Bra ledarskap kräver ett intresse för människor och människors utveckling. En vilja att hjälpa sina medarbetare att nå sin fulla potential. Hur mycket pengar dåligt ledarskap kostar sitt företag är svårt att mäta och hitta statistik på, men låt oss spekulera lite. Fundera gärna en stund över hur mycket tid och resurser (läs pengar) som ditt företag lägger på chefscoachning, handlingsplaner, rehabiliteringsinsatser, talanger som slutar, rekrytering, etcetera?

Duktiga medarbetare är idag kräsna samt väl medvetna om ledarskapets betydelse för den egna utvecklingen och välmående. Framgångsrika företag vet detta och sätter ledarskapet högt på agendan. De är medvetna om att bra ledare korrelerar positivt med medarbetares engagemang och produktivitet vilket i sin tur skapar lönsamhet och fina siffror på sista raden. En alltmer föränderlig omvärld ställer numera också som bekant nya krav på organisationer, vilket innebär att vi måste vara mer och mer dynamiska i vårt ledarskap. Det räcker inte att göra en engångssatsning på ledarskapsutbildning, utan på samma sätt som vår affärsstrategi aldrig får stagnera måste vi kontinuerligt utveckla våra ledare efter den. Ett alltmer distanserat ledarskap ställer nya krav och vi vet att yngre generationer är både mer kräsna och illojala, samt har en annan syn, både på sig själva som medarbetare och på sin chefs roll. Så den som vill vara med och slåss om talangerna bör fundera över hur väl man möter upp kring dessa frågor.

Så det här med referenser på den nya chefen och den nya arbetsplatsens syn på ledarskap gott folk, det är mitt tips till er. Både till dig som går i jobb-bytar-tankar, och till dig som företagsledare som funderar på vart du ska investera dina pengar. Hur klarar dina chefer en referenstagning idag?

Emma Söderberg, konsultchef, Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer
Blogg

Motivera dina medarbetare – så här gör du!

Jag minns en chef jag hade tidigt i karriären som gav mig ansvar och förtroende...
Läs mer
Blogg

Kompetensutveckling av personal – tre tips som gör verklig skillnad!

Under det gånga året har jag haft mycket tid till att reflektera över hur och...
Läs mer
Blogg

Hur kan HR bidra till en mer hållbar omställning – 4 konkreta tips

För att lösa den pågående klimatkrisen räcker det inte med Earth Hour en gång om...
Läs mer
Blogg

Coachande ledarskap: Tips för att bli en coachande ledare

Som chef varierar du säkert ditt sätt att leda dina medarbetare utifrån arbetsuppgifter, vilka egenskaper...
Läs mer
Blogg

Möt Elin Möllstam | HR-konsult med passion för Brave Worklife

Till skillnad från mitt första jobb är jag numera aldrig själv. Jag har ju alla...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.