Så hänger mångfald och inkludering ihop med affärsnyttan

11 oktober 2022

Insikter & kunskap | Så hänger mångfald och inkludering ihop med affärsnyttan

Idag pratas det allt oftare om mångfald och inkludering som en affärskritisk fråga. Men hur hänger de ihop egentligen och vad innebär aspekten tillhörighet i sammanhanget? Låt oss klargöra begreppen och varför du bör verka för en ökad mångfald och inkludering på din arbetsplats. Och hur hänger det ihop med affärsnyttan?

Mångfald är mer än kön, hudfärg och ålder

När vi tänker på mångfald tänker vi ofta på demografiska parametrar som kön, hudfärg eller ålder. Men mångfalden sitter egentligen inte i demografiska siffror utan i hur vi med våra unika bakgrunder kan bidra med vårt unika perspektiv. Däremot är det svårt att säkerställa en mångfald av perspektiv utan att tillgodose en mångfald av demografiska parametrar.

Men om du enbart fokuserar på att få in en stor mångfald så kommer du att få problem. Människans hjärna är inte anpassad till vårt moderna liv och är programmerad att ty sig till likheter och vara skeptisk mot olikheter. Mångfald kommer att betyda fler diskussioner, fler konflikter, fler missförstånd som kräver både tid och energi. Det är där pusselbiten inkludering kommer in.

Äkta inkludering innebär att en person uppskattas precis som hen är

Att vara inkluderande handlar om att få mixen av olika perspektiv, kunskap och insikter att fungera ihop och det bästa sättet att lyckas med det är att skapa en öppen, tillitsfull arbetsplats där alla känner att de kan vara sig själva. Äkta inkludering innebär att en person uppskattas och tillåts vara precis som hen är med alla sina unika egenskaper, utan några krav på att passa in i en särskild norm eller form. Inkludering ska inte misstas för assimilering – där alla får vara med så länge man anpassar sig till den rådande kulturen.

Vad innebär att känna tillhörighet?

Känslan av tillhörighet är ett grundläggande psykologiskt behov. Vi känner att vi tillhör när vi kan vara oss själva, accepteras och kanske till och med uppskattas för vårt unika bidrag och upplever en hög grad av psykologisk trygghet – att det är okej att göra misstag eller ha en avvikande åsikt.

Potentialen frigörs då medarbetarna kan ta med ”hela sig själv” till arbetet

När du lyckas kombinera en stor mångfald med en sann inkluderande kultur så kommer du att få en större känsla av tillhörighet hos medarbetarna. Känslan av tillhörighet blir alltså effekten av ett lyckat mångfalds- och inkluderingsarbete. I en sådan kultur frigörs den fulla potentialen hos dina medarbetare eftersom de kan ta med ”hela sig själv” till arbetet utan att ägna energi åt att upprätthålla en mask.

Hur skapas en inkluderande kultur?

En inkluderande kultur börjar med ledarskapet. Enligt Deloittes rapport ”The diversity and inclusion revolution” kännetecknas en inkluderande ledare av sex egenskaper: ett engagemang och en sann tro på att mångfald berikar, mod att erkänna egna svagheter, medvetenhet om sina egna fördomar, nyfikenhet på andras idéer och åsikter, kulturell intelligens och en förmåga att bygga ett starkt samarbete inom teamet där olikheter ses som styrkor.

I en sant inkluderande kultur upplever vi:

 • Rättvisa och respekt
 • Känsla av tillhörighet och att vi uppskattas för den vi är
 • Trygghet att dela våra åsikter utan rädsla för att göra bort oss
 • Att vi uppmuntras att växa och utvecklas i vårt arbete

För att komma i gång bör du:

 • Satsa på att utveckla era ledare inom dessa förmågor
 • Se konflikter som naturliga inslag och bli duktiga på att hantera dem
 • Göra insatser för att öka den psykologiska tryggheten
 • Se över era processer och policys – är de inkluderande på riktigt eller finns där inbyggda hinder?
 • Säkerställa nolltolerans mot diskriminering

Stora fördelar för affärsnyttan

Men hur påverkar det här affärsnyttan? Vilka fördelar har en ökad mångfald och inkludering för din affär? Sanningen är att fördelarna är stora, man skulle till och med kunna säga att mångfald är kritiskt för ditt företags överlevnad. Här får du 5 konkreta anledningar att öka takten i ert mångfalds- och inkluderingsarbete:

 1. Du förbättrar din organisations innovationsförmåga – olika bakgrund och utgångspunkter ger olika perspektiv vilket medför en ökad kreativitet och fler vägar till problemlösning
 2. Förbättrade ekonomiska resultat enligt Mc Kinseys globala rapport ”Diversity Wins: How inclusion matters”
 3. Bättre kundförståelse genom att du speglar samhället
 4. Attraktivare arbetsgivare – mångfald och inkludering är en viktig aspekt vid val av arbetsgivare för många
 5. Ett sätt att bidra till FN:s globala mål för en hållbar utveckling

Jag hoppas att den här artikeln har bidragit med några insikter och att du känner dig redo att ta nästa steg i ert arbete med mångfald, inkludering och tillhörighet. Hör gärna av dig till oss på Wise Consulting ifall ni behöver stöd.

Minna Jerrskog, HR-konsult på Wise Consulting

Group-3

Hör gärna av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Så löser du konflikter på jobbet

Konflikter som hanteras i god tid och på rätt sätt har bättre förutsättningar för att...
Läs mer här!
Blogg

Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

För att arbetsmiljön ska vara god behöver vi ha trygga och välmående chefer. Här följer...
Läs mer här!
Blogg

Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

Vi listar 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det...
Läs mer här!
Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.