Ny undersökning visar att distansarbete bidrar till effektivare möten men sociala kontakter utmaning

19 februari 2021

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Ny undersökning visar att distansarbete bidrar till effektivare möten men sociala kontakter utmaning

I slutet av 2019 genomförde Wise IT och Wise Consulting, i samarbete med nätverket Svenska Nomader en undersökning där vi sökte svaren på inställningen till distansarbete hos individer och företag. Ingen visste då att distansarbete skulle bli det nya normala för många av oss bara några månader senare. Vi har gjort en pulsmätning för att följa upp svenskarnas inställning till distansarbete nu när många av oss snart arbetat hemifrån sedan mars 2020.

Till pulsmätningen har 555 individer inom bland annat branscher som IT & tech, HR, sälj och marknadsföring svarat – om allt från fördelar och nackdelar med distansarbete till arbetsgivarens agerande under pandemin och vilka policys som kommunicerats kring distansarbete framåt. Många av svaren går i linje med förra årets stora undersökning. Däremot har vissa fördelar och nackdelar med distansarbete lyfts fram ytterligare eller bytt plats.

Att slippa pendla är den största fördelen med distansarbete

Förra årets undersökning visade att majoriteten (75% av respondenterna) såg att den största fördelen med distansarbete är att du får mer gjort, och kan effektivisera din egen tid. Årets nya pulsmätning visar att många fortfarande anser att möjligheten att bli mer produktiv/effektiv är viktig (51%) men en ny kandidat tog hem priset. Nämligen fördelen med att slippa pendla (60%).

När arbete från kontoret tidigare varit norm har många kanske inte reflekterat över hur mycket tid som läggs på pendling under en arbetsvecka. När distansarbete nu blivit allt vanligare blir det också tydligt att den timme eller de timmar som tidigare gått åt pendling faktiskt kan brukas till att göra annat, som att spendera mer tid med familjen, träna eller kanske njuta av en paus efter arbetsdagen. Därför är det kanske inte förvånansvärt att fler nu lyfter ‘att slippa pendla’ som den största fördelen med distansarbete.

Samarbeten och social kontakt är den största utmaningen

Många av oss har snart arbetat hemifrån i 12 månader och flera företag har gjort stora satsningar på att bygga kultur/hålla kulturen uppe när vi inte träffas fysiskt. Svårigheten med samarbeten och sociala kontakter mellan individer toppar listan av nackdelar/utmaningar med distansarbete. Även om 74% svarar bolaget tagit initiativ för att få det sociala att fungera på distans, så är det fortfarande 53% som ser det sociala som den största utmaningen.

– Särskilt för de företag där man tidigare byggt kultur på att ses, ta en kaffe i fikarummet eller en lunchpromenad blir så klart avsaknaden av det fysiska mötet väldigt påtaglig. Även om det går att kommunicera via Slack-kanaler eller att ta en morgonfika med teamet på Zoom eller Teams blir inte känslan den samma. Även om många ser fördelar med distansarbete tyder avsaknaden på den sociala kontakten med kollegorna på att vi också längtar tillbaka till kontoren. Kanske att lösningen för många efter pandemin blir en hybrid – att vi spenderar några dagar arbetandes på distans, och några dagar på plats på kontoret, säger Emelie Fågelstedt, medgrundare Svenska Nomader.

Brist på motivation ett större problem

Under förra årets undersökning svarade enbart 15% att det är svårt att hålla sig motiverad när du arbetar på distans. Den siffran har nu ökat till 34%. Att hitta en balans mellan privat- och arbetsliv var inte heller något som förra årets undersökning lyfte fram som en större utmaning (16%) men i år har även den siffran ökat till 32%.

Om medarbetarna ska kunna leda sig själva på ett bra sätt med bibehållen motivation är ett tydligt uppdrag en av grundpelarna i ledarskapet. Detta är centralt oavsett om vi befinner oss rent fysiskt på arbetsplatsen eller om vi arbetar hemifrån. Under distansarbete blir dock behovet av ett tydligt uppdrag än mer avgörande, eftersom vi arbetar mer isolerat och inte har tillgång till samma snabba avstämningar som vi annars har. Ett tydligt uppdrag handlar om att såväl chefer som medarbetare vet vad de har för mål, vad som förväntas prestationsmässigt, vem som gör vad, vilka mandat vi har och vad som ska prioriteras och prioriteras bort, säger Emma Höglund, HR-konsult och Coach på Wise Consulting.

Ledare behöver också stötta och vägleda sina medarbetare i att hitta en balans mellan arbete och fritid. Det är viktigt att föregå med gott exempel och sätta tydliga förväntningar och gemensamma spelregler, exempelvis hur vi hanterar mail efter arbetstid. För att skapa hållbar kultur, räcker det inte med fina ord. Vi måste få ut det i konkreta beteenden, fortsätter Emma. 

Digital transformation i rekordfart

Många verksamheter hade redan påbörjat en digital transformation innan pandemin kom. Däremot fanns inte rutiner på plats för att helt ställa om till distansarbete. Många blev därför tvungna att snabbt ställa om och bli mer digitala i sina arbetssätt under förra året. Vår nya pulsmätning visar att de digitala förutsättningarna för distansarbete (eller upplevelsen av dessa) har förbättrats sedan förra årets undersökning. Förra året svarade 18,6% att den största nackdelen med distansarbete var att de digitala förutsättningarna för att jobba hemifrån saknades – men siffran i årets pulsmätning är bara 10%. 

Anmärkningsvärt är också att det fortfarande en stor del av respondenterna som inte ser några större utmaningar med distansarbete. (27,7% i förra årets undersökning och siffran är stabil på 27,9% i årets pulsmätning)

Policys för hemarbete saknas för många

För företag och organisation är fördelarna många med distansarbete. Bland annat möjligheten att skala av och minska antalet fasta platser på kontoret men även att anlita kompetens från större delar av landet. I pulsmätningen frågade vi de företag där respondenterna arbetar idag om det har kommunicerat en ny policy gällande distansarbete framåt (efter pandemin). 29% svarande att policyn har uppdaterats och hen framåt kommer att få arbeta med hemifrån, men hela 47% har fortfarande inte fått nya direktiv.

I media skrivs allt mer om större techföretag och startups som just nu kommunicerar att deras medarbetare kommer att kunna jobba hemifrån för alltid. Andra tar det ännu längre och säger att man framåt kommer att få ‘work from anywhere’ – dvs att medarbetaren även får möjlighet att jobba från en annan stad eller ett annat land på distans. Andra företagsledare skriver att de längtar till dagen som de återigen kan samla alla på kontoret. 

Svenska Nomader har sedan start varit ett remote-first företag med medarbetare spridda över Sverige, Portugal, USA och Australien, och med medlemmar över hela världen. För nätverket har normen alltid varit att kommunicera och samarbeta helt på distans med varandra, men under pandemin har communityn även fungerat som ett bra forum för att diskutera tankar för framtiden och ge tips och råd kring en tillvaro helt på distans från uppdrags- och arbetsgivare.

Är hybrida arbetssätt framtiden?

Pandemin har beskrivits som världens största experiment för distansarbete. Även om många företag tidigare hade börjat undersöka möjligheten att låta medarbetarna jobba hemifrån eller på distans så var det ingen som var beredd på att vi så plötsligt skulle vara tvungna att skifta till en arbetstillvaro helt på distans.

Vår nya pulsmätning visar fortsatt en positiv inställning bland medarbetarna till distansarbete, även nu ett år senare när hemarbetet har blivit norm för många. Att slippa pendla och att känna sig mer effektiv i sitt arbete är två drivkrafter som talar för att medarbetare även framåt kommer önska en viss flexibilitet. Avsaknaden av kollegor och svårigheten med att balansera arbets- och privatliv tyder dock på att många av oss också kommer att önska återgå till kontoret post-corona, i alla fall i några dagar i veckan. 

Det blir spännande att fortsätta följa vilka typer av policys som kommuniceras från företag och organisationer. När pandemin väl är bakom oss tyder dock mycket på att den hybrida arbetsmodellen kommer att bli allt vanligare. Det kommer att ställa fortsatt höga krav på ledare som medarbetare att hitta sätt att fortsätta att förvalta företagskulturen i såväl det fysiska som digitala rummet, och att hitta rutiner för att inkludera alla i teamet oavsett om de befinner sig på plats eller inte. 

Group-3

Vill du veta mer om undersökningen? Fyll i dina uppgifter här.

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.