Medarbetarengagemang – viktigt men vems ansvar?

21 september 2020

Insikter & kunskap | Medarbetarengagemang – viktigt men vems ansvar?

Undersökningar genomförda av globala analysföretag visar generellt på en låg grad av engagemang bland anställda, både i Sverige och i resten av världen. Majoriteten av de som arbetar investerar främst tid i sitt arbete – de gör vad de ska – men känner inget större engagemang för det. Det finns samtidigt tydliga kopplingar mellan graden av engagemang hos de anställda och ett företags framgång. Att medarbetarengagemang är viktigt är därför de flesta överens om – men är det samma konsensus kring vems ansvar det är?

En renodlad HR-fråga?

På frågan vem som ansvarar för ett högt engagemang bland de anställda svarar nog många spontant “HR”. Och självklart har HR en viktig roll i arbetet att främja en arbetsplats där de anställda känner ett känslomässigt åtagande, en vilja att bidra till företagets framgång och göra sitt yttersta kontra att “bara vara nöjd” och invänta lönen i slutet på månaden. Att reducera medarbetarengagemang till en renodlad HR-fråga som ska drivas lite vid sidan av den egentliga verksamheten är dock dömt att misslyckas. I organisationer där linjechefer lägger över ansvaret på HR för att åtgärda ett lågt engagemang som leder till bristande prestation i sina team har man en lång väg kvar att gå.

Det viktiga chefsansvaret

Chefer på alla nivåer behöver förstå sitt ansvar för teamet de leder och sin egen påverkan på engagemanget genom sitt ledarskap. Anställda som känner ett stort engagemang för det de gör beskriver ofta ett ledarskap som bl a präglas av en hög grad av tillit och stor möjlighet att själv kunna planera och påverka sitt arbete, vilket också ger en möjlighet att kunna balansera jobb och privatliv på ett bra sätt. Att ges möjlighet att göra det man är bra på, att bli sedd och att få feedback på sitt arbete är andra faktorer som är viktiga för vårt engagemang, så väl som tydlighet kring förväntningar och en transparent och tydlig kommunikation. De här frågorna behöver chefen själv adressera och arbeta med i vardagen tillsammans med sitt team för att säkerställa ett bibehållet högt engagemang. Naturligtvis har även den anställde ett stort eget ansvar för sin grad av engagemang.

Vad är HR:s ansvar?

HR behöver arbeta coachande och nära cheferna i deras dagliga arbete med att höja engagemanget i sina team och genom att tillhandahålla de verktyg och processer som behövs. Det kan handla om att definiera vilken typ av ledarskap man vill ska genomsyra organisationen och tydliggöra chefsrollen och dess ansvarsområden, lägga grunden till en feedbackkultur och utbilda organisationen i det, skapa en rekryteringsprocess som säkerställer att rätt personer anställs, en proffsig och inkluderande onboardingprocess som skapar ett högt engagemang hos den nyanställde redan från starten, bara för att nämna några exempel. HR behöver också initiera regelbundna pulsmätningar såväl som mer omfattande medarbetarundersökningar ett par gånger per år för att skapa bra underlag för diskussion och vidare arbete, på såväl ledningsgruppsnivå som i de respektive teamen.

Samarbete och tydlighet är nyckel till framgång

För att bli framgångsrik i arbetet kring medarbetarengagemang behöver frågan finnas med på agendan i ledningsgruppen som ett prioriterat område och ansvarsfördelningen behöver vara tydlig. När chefer och HR börjar samarbeta och angripa frågan tillsammans – men med en tydlighet kring vem som ansvarar för vad – det är då resultaten kommer.

Anna Arvidson, HR-konsult på Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer om medarbetarengagemang? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.