Lyfta specialisten till chef? Tre tips för lyckad befordran!

05 mars 2019

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Lyfta specialisten till chef? Tre tips för lyckad befordran!

Efter många år i arbetslivet har jag pendlat mellan ledarpositioner, specialistroller samt rekryterat både specialister och chefer. Under åren har jag läst mycket om och reflekterat över vilka fördelar, fallgropar och utmaningar som uppstår när en person går från att vara specialist in i en ledarroll.

Att få växa och utvecklas är viktigt för alla. Att få chans att klättra i karriären är viktigt för många, och för vissa är det kvittot på att de gör rätt saker. Men ibland är det viktigt att fråga sig själv eller sina medarbetare varför en befordran är viktig och vad den ska leda till.

Är specialisten alltid bäst lämpad för ledarrollen?

En person som är duktig och uppskattad som specialist blir många gånger erbjuden en ledarroll – men drivs verkligen specialisten av det som krävs i ledarrollen?

En utmaning i att gå från specialist till chef är inflytandet, som specialist har du en annan sorts inflytande över den egna uppgiften, men som ledare måste du ha starkt inflytande inom så många fler områden. Många ledare har en bakgrund som framgångsrika operativa specialister. Men, är det alltid självklart att den personen blir en bra ledare om chansen ges?

Det finns vissa saker vi bör tänka till på innan vi befordrar specialister till chefer. En faktor är förstås det produktions-tapp vi riskerar när vi lyfter en medarbetare internt. En annan risk är att specialisten stannar kvar i expert-perspektivet. Vilket gör det svårt att lyckas i ledarrollen. Det kan vara en utmaning för specialisten att lyfta blicken från detaljerna till de mer övergripande frågorna.

Det finns också en risk med att inte befordra/fråga specialisterna eftersom de kan känna sig osedda eller att deras arbete inte uppskattas. Så, det är inget som ska ignoreras men se till att djupa i varför personen vill befordras, samt om personen är lämplig. Ha en öppen och transparent dialog.

Från specialist till chef – fråga dig själv eller din medarbetare detta

Framgångsrika ledare har förmågan att få sina medarbetare att växa. Det kan bli en stor omställning om du tidigare bara haft dig själv att motivera. Fråga dig själv eller din medarbetare om du är villig och redo att:

  • Våga lita på ditt team – det är där expertkunskapen finns. Detta kan vara lättare sagt än gjort för en ny chef som just gjort karriär genom mycket operativt arbete och detaljkunskaper.
  • Bygga relationer – bra relationer tar tid men de är också nyckeln till en framgångsrik ledarstil. Att förstå sin personal ordentligt och att bygga förtroende kräver en stor närvaro samt många möten med den enskilda medarbetaren.
  • Vara en god lyssnare – att vara lyhörd och så rättvis du bara kan samt arbeta tillsammans mot gemensamma mål är otroligt viktigt om du vill lyckas som ledare.

Den absolut viktigaste frågan vi måste ställa till specialisten som söker sig till en ledarroll är följande – Varför vill du bli chef? Vilka är dina drivkrafter och vilket är ditt Why? (som vi brukar säga på Wise Consulting).

Helena Wennergren, Konsultchef på Wise Consulting.

 

PSST!! Lästips ”Psykologisk säkerhet”
Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.