Lyckas med ditt uppdrag som ledare

06 februari 2020

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Lyckas med ditt uppdrag som ledare

Management is doing things right; leadership is about doing the right things” – Peter Drucker

Vad behöver du som chef göra för att lyckas med ditt uppdrag?

Har du hört talas om Simon Elvnäs? Han forskade för några år sedan kring ämnet ledarskap. En av hans slutsatser var:

det vi säger är viktigt gör vi väldigt lite utav och det vi säger är oviktigt ägnar vi väldigt mycket tid åt”.

I många fall tror cheferna att de gör en sak medan de faktiskt gör något helt annat. Ett exempel är att chefer och ledare ofta tror att de coachar och ger återkoppling när de i själva verket informerar och instruerar utifrån sitt eget tänk. I Elvnäs forskning pratar han om medvetna och omedvetna chefer. En omedveten chef är händelsestyrd och låter känslor styra hur hen ska prioritera. Dessa chefer arbetar reaktivt, fångar bollar och har en full kalender. Medvetna chefer å andra sidan är generellt sett mycket bättre på planering och framförhållning. De arbetar mer strukturerat och proaktivt och kan lägga mer tid på sådant som faktiskt skapar effekt och resultat.

Elvnäs forskning släpptes 2015 men jag upplever att det ser likadant ut idag. Är det inte konstigt att chefer alltid har så mycket att göra? Kanske beror det på att de lägger för mycket tid på fel saker?

Prioritera rätt och lyckas med ditt ledarskap

För att bli en bra ledare, uppnå resultat och skapa effekt så behöver du arbeta mer strukturerat och avsätta tid för ditt ledarskap. Sluta fånga bollar och släcka bränder. Företagets resultat beror till stor del på kvalitén i ditt ledarskap. Ditt jobb är att hjälpa medarbetarna så att de kan arbeta och prestera bättre. När du enbart fokuserar på arbetet, istället för medarbetarna, kommer det inte att hända. Se till att dina medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Utveckla dina medarbetare

Många tror att utbildning är den enda vägen till utveckling. Men som chef kan du göra mycket själv för att hjälpa dina medarbetare att lyckas. Du kan göra detta genom några enkla verktyg så som feedback, vägledning, återkoppling och uppföljning. Du behöver spendera tid med varje medarbetare och finnas närvarande när de behöver dig. Detta kommer att få dom att känna sig uppskattade och sedda, det i sin tur leder till större arbetsglädje och bättre resultat på sista raden.

Faktum är – du kommer inte att lyckas med ditt uppdrag om dina medarbetare inte lyckas med deras.

Ida Åqvist, utbildningsrådgivare

Group-3

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.