Korttidsarbete & permittering – det här gäller

03 april 2020

Insikter & kunskap | Korttidsarbete & permittering – det här gäller

Med Coronaviruset (Covid-19) har många frågor och funderingar dykt upp och arbetsgivare behöver ta ställning till en rad olika frågor. Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Lagen gäller för företag som påverkas negativt av situationer likt COVID-19, som är utom arbetsgivarens kontroll och drabbar företagets verksamhet. Syftet är att behålla anställda för att lättare kunna komma igång efter den ekonomiska nedgången.

Sammanfattning kring vad som gäller för korttidsarbete:

  • Stödet kommer att finnas tillgängligt att ansöka via Tillväxtverket fr.o.m. 7 april, men tillämpades redan fr.o.m. den 16 mars. Det kommer att gälla under 2020 och även bemanningsföretag omfattas av möjligheten att söka stöd under samma period.
  • Regeringen har beslutat att ersätta löner upp till 44 000kr/mån och det ger möjlighet till att arbetstagarna kan minska arbetstiden med 20, 40 respektive 60 procent. Kostnadsminskningen för arbetsgivare kan sänkas med 19, 36 respektive 53 procent.
  • För att kunna nyttja möjligheten till korttidsarbete krävs att arbetsgivaren har vidtagit en rad åtgärder.
  • Arbetsgivare som har kollektivavtal ska ha stöd för korttidsarbete i det centrala kollektivavtalet. Därefter måste arbetsgivaren träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete med den lokala fackliga motpart/motparter.
  • Arbetsgivare som saknar kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Vi människor har olika erfarenheter av olika kriser, både privata och arbetsrelaterade. Frågan är hur väl rustade vi är för denna kris?

Vad är nästa steg och viktig att tänka på för dig som arbetsgivare?

De flesta arbetsgivare försöker nu överblicka konsekvenserna av virusets framfart och ingen vet riktigt hur det kommer att utveckla sig framöver. Många företag oroar sig också för de ekonomiska konsekvenser som ser ut att bli en följd av pandemin.

  • Tydlig information och kommunikation till organisationen är extra viktig vid en situation likt denna. Alla ska känna sig involverade och informerade. Människor reagerar olika, därför är det viktigt att ha förståelse och respektera olika känslor och reaktioner.
  • Företagsledningen behöver fatta kloka beslut. Det som krävs är en balans mellan överlevnad under krisen men samtidigt vara väl rustade när det vänder. Arbetsgivare behöver se över vilka kompetenser som behövs i framtiden och se till att kloka, erfarna och engagerade medarbetare med värdefull kompetens stannar kvar på företaget.
  • Utvärdera alla möjligheter till att minska kostnader utan att varsla och säga upp dina medarbetare på ett klokt sätt. Anpassa scheman, se över semestrar, planerade kostnader, möjlighet till korttidsarbete etc.
  • Klä er med rätt kunskap kring alla nya uppdateringar, lagar och regler.

Förhoppningsvis vänder den här krisen snart och när den gör det behövs en snabb omställning, då gäller det att ha rätt kompetenser och resurser på plats för att hänga med på marknaden.

Behöver ni en hjälpande hand? Låt våra experter hjälpa dig hantera varsel, korttidsarbete, omställning och förändring. Vi kan kliva snabbt på timbasis eller stötta er under en längre period.

Rawaz Abdul, HR-expert på Wise Consulting.

*Denna information är giltig vid publicering av innehållet, ändringar kan komma att ske

Group-3

Vill du ha hjälp med dessa frågor? Hör av dig till oss.

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.