Kan en kulturförflyttning leda till lönsamhet?

19 oktober 2020

Insikter & kunskap | Kan en kulturförflyttning leda till lönsamhet?

Medarbetare idag drivs allt mer av sina värderingar. Det räcker inte längre med en hög lön, extra semesterdagar eller en julbonus. Efter Corona blev det ett faktum att det dessutom är än mer tydligt att medarbetare söker och behöver meningsfullhet och sammanhang. En attraktiv företagskultur har därigenom blivit ett av det mest effektiva sätten att både locka och behålla talanger. Hur gör man då för att förflytta eller skapa en stark och konkurrenskraftig företagskultur?

Alla verksamheter har en kultur. Den är ofta svår att ta på och sitter till synes i väggarna. Den blir framförallt synlig i relationerna mellan medarbetare men också i interaktionen med kunder och samarbetspartners. Kulturen är dock avgörande för hela affären. När medarbetare kan identifiera sig med företagskulturen på sin arbetsplats kommer de också att bli mer motiverade, engagerade och produktiva. De kommer också bli ambassadörer och marknadsförare som hjälper till att bygga ditt varumärke från insidan ut.

Identifiera

Om man vill förändra en företagskultur i grunden krävs det att man först identifierar den rådande kulturen. Detta kan exempelvis göras genom;

  • djupintervjuer med kulturbärare och utvalda medarbetare
  • kundundersökningar (NPS) som svarar på varför kunden anlitar företaget och vad de anser att företaget står för
  • observationer i den dagliga verksamheten t.ex. i samband med lunch, arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten

När nuläget är kartlagt går det lättare att skapa realistiska målsättningar och tydliggöra förväntningarna på resultatet med kulturarbetet.

Why?

Nästa steg blir att enas kring företagets Why, d.v.s. varför företaget finns, vilken mening det har och vilket värde det skapar. Det är helt avgörande att företagets Why är både trovärdigt, välgrundat och kopplat till affären. Det ska utgöra kärnan i företagets kultur och fungera som en ledstjärna och ett stöd för företagets vision, strategi- och målarbete. Slutligen är det är också viktigt att förmedla varför förändringen är nödvändig och varför den behöver göras just nu på ett sätt så att alla förstår.

Synliggöra målen

Att sätta mätbara mål är ett sätt för företaget att synliggöra och konkretisera kulturförflyttningen i organisationen. Målen kan handla om det som går att ta på t.ex. klädkod, arkitektur eller teknologi. De kan också innefatta de uttalade värderingarna såsom vad som anses vara rätt eller fel, önskvärda beteenden och sätt att kommunicera. Målen kan även handla om de grundläggande antaganden som definierar kulturen och som ofta är omedvetna. Tänk på att använda enkla metoder som fungerar just för er verksamhet när ni följer upp era mål exempelvis i samband med utvecklingssamtal eller genom puls- eller medarbetarundersökningar.

Leva värderingarna

Att förändra en företagskultur är en lång process men det går. Från första mötet med en blivande anställd till en kundträff ska man kunna uppleva kulturen. Vare sig man sitter i ledningsgruppen , arbetar i produktionen eller på ekonomiavdelningen så ska det vara självklart vad företaget står för, vad som förväntas av en som medarbetare och hur företaget vill framstå gentemot omvärlden.

Till sist…

  • Alla förändringar tar kraft och energi från organisationen men är samtidigt nödvändiga för framtida utveckling och konkurrenskraft
  • En förflyttning av företagskulturen till det bättre förstärker känslan av mening och mål
  • Kultur finns i och levs av människor

Läs gärna vidare om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med kultur- och värderingsarbete eller kontakta oss! Vi går in i uppdrag i både olika omfattning och tidsperioder utifrån vad du som kund behöver. Vi har god erfarenhet att arbeta med både mindre och större verksamheter.

Annika Mårtensson och Sara Sjöholm Ericson, HR-konsulter på Wise Consulting

Group-3

Behöver du utveckla er kultur? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Så löser du konflikter på jobbet

Konflikter som hanteras i god tid och på rätt sätt har bättre förutsättningar för att...
Läs mer här!
Blogg

Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

För att arbetsmiljön ska vara god behöver vi ha trygga och välmående chefer. Här följer...
Läs mer här!
Blogg

Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

Vi listar 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det...
Läs mer här!
Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.