Kan du motivera andra?

11 december 2019

Insikter & kunskap | Kan du motivera andra?

För flera år sedan jobbade jag på ett företag där vi genom ett coachande förhållningssätt kunde uppnå våra mål och utvecklas som individer och team. Vi utmanade varandra, på ett positivt sätt, och använde feedback för att belysa våra framgångar. När jag sedan provade en annan bransch, mötte jag en helt annan typ av utmaningar – coaching när motparten inte är mottaglig. Jag visste sedan tidigare att det är svårt att coacha någon som inte vill bli coachad. Hur skulle jag nu agera för att hjälpa och stötta chefer med medarbetare som inte presterade enligt förväntan och som inte var mottagliga för ett coachande förhållningssätt? Det var då jag hittade en utbildning i motiverande samtal (MI -motivational interviewing) och träffade Liria Ortiz, utbildare.

Efter utbildningen fick jag ofta frågan: ”Kan du verkligen motivera andra?”

Definition av motivation

Om vi börjar med att se på definitionen av motivation i Bonniers svenska ordbok, lyder den så här:

”Allt som driver någon att sträva mot ett mål, komplex av drivkrafter”

Men om personen inte har det där som krävs för att sträva mot ett specifikt mål, till exempel på jobbet, hur gör du då? Kan personen få hjälp att komma dit, eller är det bara att ge upp? Vissa hävdar att motivation endast kan komma från individen själv, men enligt den evidensbaserade samtalsmodellen ”Motivational Interviewing” (MI) som utvecklades på 1980-talet av William Miller och Stephen Rollnick, blir det bevisat att personer som deltagit i MI-samtal blir mer aktiva och delaktiga i sin förändringsprocess. Definition av MI: ”MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation att förändras.”
W.R. Miller & S. Rollnick

Idag, cirka 40 år efter att metoden introducerades, är MI en internationellt spridd och brett använd samtalsmetod inom psykiatri, socialt arbete, skolhälsovård, institutionsvård och kriminalvård. Däremot har den inte fått så stort fäste inom ledarskapsområdet, än.

Motivera mera – hur gör jag som chef och ledare?

Mitt möte med Liria ledde till att vi började skriva en bok tillsammans för att ge praktiskt stöd till chefer och ledare i sina medarbetarsamtal, med ett behov av förändring i prestation, beteende etc. Liria med sin grund inom psykiatri och samtalsmetoder och jag med erfarenhet av att jobba med chefer och ledare i olika branscher. Enligt MI finns det vissa verktyg som hjälper dig att motivera andra.

Ett verktyg från MI-metoden; ”BÖRS”

  • Bekräftelser, bör ges i du-form för att betona att det är personen som står i centrum, inte chefens tankar eller känslor
  • Öppna frågor, frågor som börjar med Hur, På vilket sätt, Vad eller Berätta
  • Reflektioner, antingen reflektera på det som sagts, då tenderar personen att prata vidare om det, eller så försöker man återspegla en underliggande mening eller känsla i det som sagts
  • Sammanfattningar, ett litet längre referat som där chefen betonar det den tycker är viktigt och förstärker viktiga delar som medarbetaren har sagt

Arbetet med boken gav mig möjlighet att landa i metoden och jag började använda den själv när jag pratade med chefer och ledare om deras utmaningar och bristande motivation. Jag började också lägga in några av verktygen kopplade till MI när jag jobbade med grupputveckling. Det var intressant att upptäcka att jag med ett nytt sätt att kommunicera, kunde ta samtalen till en ny nivå, mer inkluderande och djupare för att hitta kärnan till individens motivation.

Så tillbaka till frågan; kan du motivera andra? Ja, är svaret på frågan. Med rätt förhållningssätt till personen och med hjälp av MI-metoden kan du få en person att driva sitt förändringsprat och hjälpa hen att hitta sin egen motivation.

/ Carolina Granström arbetar som HR konsult på Wise Consulting

PSST!! Vill du läsa mer om MI så rekommenderar jag följande böcker:

”Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring”– William Miller & Stephen Rollnick
”Motivera mera – men hur gör jag som chef och ledare?”– Liria Ortiz & Carolina Granström

Group-3

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.