Internkommunikation digitalt – så blir du en stjärna!

10 augusti 2020

Insikter & kunskap | Internkommunikation digitalt – så blir du en stjärna!

Hur vi kommunicerar och delar information inom våra organisationer idag varierar väldigt mycket beroende på var du arbetar och i vilken situation du befinner dig i. Spridningen av COVID-19 världen över har under flera månader påverkat internkommunikationen då en betydande del av kommunikationen blivit digital. En effektiv internkommunikation spelar en oerhört viktig roll vad gäller tex motiverade medarbetare, kundnöjdhet och effekt på sista raden. Vad är viktigt att ha i åtanke för att utforma en effektiv internkommunikation digitalt?

Från att dagligen setts tillsammans med kollegorna på arbetsplatsen, sitter många av oss nu i hemmakontoret och arbetar på distans. Snabba avstämningar vid kaffeautomaten, veckomöten, teammöten, incheckningar eller informella avstämningar har förflyttas till digitala kanaler eller kanske helt uteblir? För att alla medarbetare ska förstå sin roll i helheten, det egna uppdraget, vara delaktiga i verksamhetens utformning och utveckling behöver alla känna engagemang och motivation för att fullgöra sitt uppdrag. Det är inte helt lätt att kommunicera och bibehålla motivation och engagemang hos alla, men det går. Genom bra och öppen dialog skapar du förutsättningar för en bra digital kommunikation.

Några tips:

1. Utgå från målgruppen
Du måste underhålla eller engagera din publik för att den ska välja att ta del av innehållet. Detta kan bli extra svårt när du kommunicerar digitalt. Möt medarbetarna där de är, fysiskt och mentalt. Vilka behov och intressen har de? I vilka kanaler finns de? Hur kan du överraska dem för att nå igenom bruset? Blanda affärsmässigt med lättsamt innehåll, i kreativa format och med rätt tonalitet i relevanta kanaler. Håll dig relevant och glöm inte bort att vi människor ofta har extremt kort uppmärksamhetsfönster.

Det är alltid viktigt att anpassa kommunikationen efter mottagarnas roller och intressen. Vad ska målgruppen veta, känna & göra? Genom att fråga dig själv varför och vad ni ska kommunicera är det ofta enkelt att lista ut vad som är viktigast att säga. Vi har alla fått lååånga mail/chattar med information som vi inte kunnat ta till oss. Personen som skickade textmassan har snarare tänkt ”detta måste jag få sagt/ut” snarare än vad vill jag att Pelle ska veta? Vad ska han känna? Vad vill jag att han ska göra? Börja i den formueringen nästa gång du sitter vid sändknappen, så lovar jag att du kommer få bättre effekt.

2. Tajming är a och o
Kommunikation handlar till stor del om planering, tajming och metod. Det finns ett direkt samband mellan dålig tajming och dålig kommunikation. Att planera sin kommunikation behöver inte vara så komplicerat, börja med att sätta vissa riktlinjer så att du håller en röd tråd genom din kommunikation och när du ska kommunicera. Viss typ av kommunikation passar tex inte för fredag eftermiddag, och se till så du inte skickar ut information utanför arbetstid! Tidpunkten kan signalera mer än själva innehållet.

3. Involvera och håll dig involverad
Det har aldrig varit lättare att ha en dialog med medarbetarna, tack vare sociala kanaler såsom Teams, Slack, Zoom och liknande plattformar går det att ha ständig kontakt. Rätt använt kan en sådan dialog stärka både tillhörighet och teamkänsla. Bjud in din publik i samtalet för att skapa engagemang och intresse. Ingen vill vara den där personen på festen som bara pratar om sig själv, och samma logik gäller när vi kommunicerar i andra sammanhang.. Erbjud och delta i öppen dialog där alla är välkomna. Det kan vara diskussioner runt officiell information, dialog med ledning på alla nivåer etc. Var också tydlig med om du önskar feedback. Kommunikation kräver att flera personer deltar, annars blir de lätt envägskommunikation/information. Känner du som medarbetare att du behövs, att du kan påverka och att din åsikt är viktig, kommer du troligen att bidra i högre grad. Men se till att ta vara på och besvara den input som kommer, annars kan det snarare skapa negativ effekt.

4. Var ärlig, tydlig och personlig
Kommunikationen vara ärlig, öppen och saklig. När du kommunicerar digitalt försvinner många nyanser i ditt kroppsspråk, så var tänk på att väldigt tydig och rak. Tydliggör vad som är personliga åsikter och organisationens hållning. Att ärlighet varar längst gäller inte minst för internkommunikationen i en organisation. Öppenhet, transparens och ärlighet bemöts med samma mynt från medarbetarna och skapar starkare laganda och delaktighet. Det ligger därför i sakens natur att vara personlig i kommunikationen eftersom det stärker trovärdigheten. För att kunna leda på bästa sätt behöver vi vara äkta och sanna i förhållande till oss själva och andra.

Maria Lörne, Head of Marketing and Communication, Wise Consulting

Group-3

Vill du bli bättre på internkommunikation? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Så löser du konflikter på jobbet

Konflikter som hanteras i god tid och på rätt sätt har bättre förutsättningar för att...
Läs mer här!
Blogg

Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

För att arbetsmiljön ska vara god behöver vi ha trygga och välmående chefer. Här följer...
Läs mer här!
Blogg

Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

Vi listar 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det...
Läs mer här!
Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.