Hur kan vi på HR stötta chefen?

27 oktober 2019

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Hur kan vi på HR stötta chefen?

Denna frågeställning har dykt upp oftare och oftare hos oss som jobbar med HR. Hur kan vi optimera vårt arbete och arbeta mer strategiskt närmare chefen och affären. Det har skrivits och bloggats mycket om detta ämne och vi är mitt i en HR-transformation.

Konceptet HR-transformation skapades av forskaren Dave Ulrich och innebär förenklat att HR-administrativa arbetsuppgifter outsourcas eller i större utsträckning läggs ut på linjechefer, medan det interna HR-arbetet differentieras, specialiseras och ges en mer strategisk inriktning. Syftet med transformationen är att skapa effektivitet och affärsmässighet för att möta organisationens behov av HR-kompetens (läs mer om hur vi kan skapa värde i HR-transformation här – https://www.wiseconsulting.se/bloggen/hr-transformation/ ).

Stöttning i deras egen kompetensutveckling:

I och med att HR-transformationen leder till förändrade arbetssätt för chefen så ställer det krav på förändring och utveckling av deras kompetens. Här har vi en viktig roll att stötta cheferna med att få de rätta förutsättningarna för sitt ledarskap så att de kan bygga upp sin kompetens. Vi hjälper till med att fokusera och coacha så att chefen växer i sin roll som chef och ledare.

Stöttning utifrån en allt mer strategisk roll:

Vi är en stödfunktion i en organisation och fungerar ofta som interna konsulter. Vi arbetar fortfarande kanske med vissa personaladministrativa sysslor eller så är de outsourcade. Samtidigt använder vi våra sakkunskaper för att stötta cheferna i vår strategiska roll. Genom att vi är behjälpliga, proaktiva och kan ha en ”helikoptersyn” över hela organisationen kan vi till exempel:

  • Säkra tillgången på nyckelkompetensen som krävs för att nå affärsmålen genom kompetenskartläggningar.
  • Använda oss av verktyg som är användarvänliga, automatiserade och i realtid som hjälper oss på HR i det dagliga arbetet och samtidigt underlättar och supporterar chefen.
  • Vid omorganisationer kan vi hjälpa till med att skapa gemensamma mål och ledningsstruktur.

Om vi stöttar chefen i att växa i sin roll, är proaktiva och tillsammans arbetar strategiskt så har vi lyckats skapa en bra förutsättning för en framgångsrik HR och organisation eller företag.

Om du vill veta hur vi på Wise Consulting kan stötta dig och din chef så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Annsofie Sandgren, HR-konsult på Wise Consulting.

PSSST!! Videotips på temat HR-transformation – https://youtu.be/xopVlmEkoFo

Group-3

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.